FOTO: Ani Kolleshi /Unsplash

Sykepleiernes kamp for likelønn er en kamp for vår felles framtid

Lockouten mot sykepleierne er en politisk kamp om likelønn og velferdsprofitt, og som bør engasjere oss alle.

“Kjønnforskjeller i lønn er størst blant to grupper: blant fagutdannede og blant dem med høy utdanning. Menn med fagutdanning tjener langt bedre enn kvinner med fagutdanning. Dette forklares blant annet med at mannsdominerte fagutdanninger typisk fører til bedre betalte jobber i privat sektor, mens kvinnedominerte fagutdanninger fører til dårligere betalte jobber innenfor helse og omsorg i offentlig sektor. Blant høyt utdannede finner vi typisk menn i høytlønnede jobber i privat sektor og kvinner i relativt sett dårligere lønnede jobber i offentlig sektor.”

Avsnittet over er hentet fra boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» fra Core – kjernemiljø for likestillingsforskning fra 2016. Den gir et innblikk i den gjenstående kampen om likelønn mellom kjønn i Norge. Et av de områdene hvor problematikken er absolutt størst er innenfor helse og omsorg, men det er ikke den offentlige helse- og omsorgssektoren mediene skriver om nå for tiden. Det er den private.

Det er et helt rimelig krav at minstelønnen skal være på samme nivå uavhengig av hvor man jobber, når arbeidsoppgavene er like

25.oktober innledet Norsk Sykepleierforbund (NSF) en streik innenfor en del private helsebedrifter og sykehotell. 56 av 501 sykepleiere innenfor denne overenskomsten ble tatt ut i streik (VG). Forskjellen mellom en kommunalt ansatt sykepleier på minstelønn og en privat ansatt kan være opp mot 100 000, det er store sprik for arbeidstakere som tjener omtrent en gjennomsnittslønn.

På bekostning av de ansatte

Å drive velferdstjenester for profitt betyr kanskje at man må stramme inn andre steder, som i lønnspotten til dem som jobber på gulvet. Men i kampen om anbud bør det ikke være de ansattes lønn som ofres. Å sikre en sentral minstelønn vil dermed kanskje også være et tiltak for å sikre at penger til velferden vår ikke havner i private lommer. Det er et helt rimelig krav at minstelønnen skal være på samme nivå uavhengig av hvor man jobber, når arbeidsoppgavene er like. Å bruke lavere minstelønn som konkurransefortrinn er uanstendig. Særlig tar det seg dårlig ut når eierne av disse bedriftene tar ut profitt – det gjør  ikke de offentlige virksomhetene som i dag har høyere minstelønn.

En lockout er et fullt lovlig virkemiddel, men det er drastisk og for arbeidsgivers del kanskje heller ikke så veldig lurt

Da forbundsleder av NSF, Eli Gunhild By, møtte administrerende direktør i NHO Anne-Cecilie Kaltenborn på politisk kvarter i dag morges understreket Kaltenborn at “Dette gjelder bare et fåtall sykepleiere”. Og det har hun rett i, NHO tar nå ut lockout mot 5oo sykepleiere. Så da er spørsmålet, som også By stilte i NRKs studioer: Om det likevel bare gjelder så få, hvorfor ikke imøtegå dem på kravene?

Er det så lurt med lockout?

Men NHO nekter å imøtekomme kravet fra NSF om sentral minstelønn og går, på kronglete og uprofesjonelt vis, til det drastiske virkemiddelet lockout i stedet. Det blir i så fall den første lockouten i helse- og omsorgssektoren i Norge.

Som samfunn er vi helt avhengig av at noen vil fortsette å velge sykepleierjobben

En lockout er et fullt lovlig virkemiddel, men det er drastisk og for arbeidsgivers del kanskje heller ikke så veldig lurt. Da NHO gikk til lockout mot 53000 LO-organiserte i 1986 (den gang som Norsk Arbeidsgiverforening – N.A.F) brant de seg alvorlig. Lockouten endte med at administrerende direktør Pål Kranby måtte gå av. Tre år senere ble Norsk Arbeidsgiverforening slått sammen med Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund og ble til det som nå er NHO.

Norge trenger sykepleiere, vi bør behandle dem deretter.

NHO’s medlemsbedrifter melder, i NHOs kompetansebarometer fra 2018, et behov for kompetanse på helse, sosial og idrettsfag de neste fem år. Det signalet de nå sender ut om verdien av den kompetansen er i beste fall uheldig.

For bare to uker siden skrev en eks-sykepleier i VG om hvorfor hun ikke orket jobben lenger: “Oftere og oftere står vi helt alene med tungt ansvar og krevende oppgaver, uten at lønningene våre blir hevet av den grunn.”

Agenda Magasin støtter NSF i den viktige kampen for likelønn og mot profitt på bekostning av ansatte på minstelønn

Som samfunn er vi helt avhengig av at noen vil fortsette å velge sykepleierjobben. Norge trenger mer helsepersonell i framtida, til og med arbeidsgivere skal en dag bli pasienter. For å sikre at vi fortsatt har nok armer til å ta imot oss er vi nødt til å gi menneskene på gulvet et løft. Ingenting rekrutterer flere ansatte som en lønn å leve av og med.

Agenda Magasin støtter NSF i den viktige kampen for likelønn og mot profitt på bekostning av ansatte på minstelønn.