FOTO: Abhijit Kar Gupta/Flickr cc

Utviklingspolitikk for de mange

Verdens fattige land bør få mer bistand til å bygge sterkere skattesystemer og sivilsamfunn enn hva regjeringen foreslår. Å bekjempe ulikhet og mistillit er en avgjørende del av utviklingspolitikken.

Det er ventet at KrF vil kreve gjennomslag på viktige områder for partiet for å kunne sitte regjering med FrP. Den siste måneden har vist oss at et slikt samarbeid oppleves som en stor kostnad for partiet. Nå skal partiet få politiske gjennomslag i bytte.

Utviklingspolitikken er ett av områdene KrF har en bedre politikk enn regjeringen. Her bør KrF få gjennomslag. I KrFs alternative budsjett, som akkurat ble lagt fram, fremkommer det at partiet ikke er tilfreds med den utviklingspolitikken som har blitt lagt fram i regjeringens statsbudsjettforslag.

Denne uken kommer forskeren Yascha Mounck til Norge for å holde et foredrag om demokratiets tilstand i verden. Mounck advarer mot en sakte framvekst av illiberale demokratier, og at utviklingen mot en stadig mer demokratisk verden slett ikke er en naturlov. Tvert imot bør vi være bekymret for demokratisk forvitring i flere land.

I de fattigste landene er demokratiske utfordringer størst. KrF gjør rett i å blant annet prioritere opp støtten til sivilsamfunn og støtten til «Kunnskapsbanken», som blant annet skal bidra til at fattige land får sterkere skattesystemer.

Det er verdens fattige som taper mest når land mangler solide systemer for skattlegging.

Regjeringens utviklingsbudsjett inneholder en reell nedgang i støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette samtidig som de samme organisasjonene er under press verden over – både i rike og fattige land. Organisasjonene er avgjørende for å bygge tillit og sterke, små fellesskap i landene.

Støtten til kompetanseoverføring og støtte til kapasitetsutvikling på skatteområdet må også løftes ytterligere. Land som ikke bare har spissede ordninger for de fattige, men løfter alle gjennom felles, skattefinansierte ordninger, vil være mer stabile. Det er verdens fattige som taper mest når land mangler solide systemer for skattlegging. Ulikheten i landene øker og store kapitalsummer forsvinner ut av også fattige land.

I et norsk statsbudsjett er disse tiltakene snakk om små summer – men slike grep er viktige bidrag til en bedre utviklingspolitikk og en bedre verden.