FOTO: NRK

Våpenmotstand uten hjerte

Rødts motstand mot å støtte Ukrainas forsvarskamp er dessverre ikke overraskende.

Det vakte stor oppsikt da Rødts Joakim Møllersen og partiets tidligere nestleder Marielle Leerand gjestet NRK-debatten tirsdag, og det er lett å skjønne hvorfor.

De to ytre venstre-debattantene bagatelliserte Putins overgrep, gjentok talerpunkter fra Kreml, og bidro langt på vei til å legge skylden på Vesten for krigen. For mange oss med en viss kjennskap til ytterkanten av norsk venstreside, er dessverre ingen av disse resonnementene spesielt overaskende.

Det mest sjokkerende med tenkemåten til Rødt-representanten Møllersen og partiets tidligere nestleder Marielle Leerand, var kanskje den fullstendige kulden i møte med Russlands barbari.

En paradegren for denne delen av norsk venstreside er et hat mot USA og Vesten som fullstendig blender for en kritisk forståelse av overgrep begått av andre. USA-kritikken frontes med merkelapper som antiimperialisme og fredsaktivister. Men når urett og regelrett invasjonskrig begås av land som Russland, blir de samme folkene plutselig hjerterå pragmatikere, geopolitiske analytikere og ekstremt opptatt av å ikke blande seg inn i stormaktenes indre anliggender.

Borte er solidariteten med et folk under angrep, borte er tanken om de undertryktes rett til å forsvare seg, blåst for vinden er målet om fred.

Gårsdagens NRK-debatt var riktignok om en aktuell situasjon, men det var ikke nyheter. Tvert imot var det resonnementer fra en del av venstresiden som for lengst burde vært plassert på historiens skraphaug.

Det er det samme ideologiske omlandet som gjorde ytterste venstre i Norge til klakører for Sovjetunionen og Kina, som lukker øynene for uretten som begås mot egen befolkning i Venezuela og som siden 2000-tallet har fungert som apologeter for despoten Vladimir Putin.

Tiden for å la USA-hatet blende for virkeligheten burde være forbi også for ytre venstre.

Det mest sjokkerende med tenkemåten til Rødt-representanten Møllersen og partiets tidligere nestleder Marielle Leerand, var kanskje den fullstendige kulden i møte med Russlands barbari. På debatten ble deltakerne presentert med både faktainformasjon og bilder av de sivile ødeleggelsene i Ukraina og nøden som rammer befolkningen, men avfeide det hele med hjemmesnekrede teorier om hva krigen egentlig handler om.

Poenget var noe i retning av at NATO egentlig har interesse av denne krigen, og derfor kan vi selvsagt ikke sende våpen for å utsette fredsforhandlinger. Eller med andre ord at sivilbefolkningen i Ukraina skal lide fordi ytre venstre-representantene har brukt for mye tid på tvilsomme Youtube-kanaler med russisk propaganda.

Det er ellers slående å merke seg hvordan krigen omtales. Møllersen refererte på et tidspunkt til ukrainere som er for våpenstøtte som folk som «støtter krigen». På et nivå har han muligens rett. Det blir en kort krig dersom den okkuperte parten blir ribbet for alle muligheter for å forsvare seg.

Selv om Møllersen ble fremstilt som en ytterkant i gårsdagens debatt, er det verdt å minne om at han enn så lenge faktisk representerer flertallslinjen i partiet Rødt.

Men det er altså ikke slik at folk i Ukraina ønsker krig. De har blitt invadert av en imperialistisk stormakt, og de ønsker mulighet til å forsvare seg. I praksis dreier det seg om å kunne forsvare sivile liv mot Russland terrorkampanje.

Selv om Møllersen ble fremstilt som en ytterkant i gårsdagens debatt, er det verdt å minne om at han enn så lenge faktisk representerer flertallslinjen i partiet Rødt.

Det er en linje som bør forlates ved første anledning. Tiden for å la USA-hatet blende for virkeligheten burde være forbi også for ytre venstre.