FOTO: Terje Pedersen/ANB

Slik vil Høyre løse ledighetskrisa

Mer av det samme: Samferdsel, forskning og skattelette er Høyres løsning for å få Norges 133.000 arbeidsledige tilbake i jobb.

– Nøkkelen til å få flere arbeidsplasser er å sørge for at det lønner seg å skape, satse og investere i nye norske arbeidsplasser, og videreutvikle de som allerede er der, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Han er leder i Høyres programkomité, som torsdag la fram sitt endelige forslag til stortingsvalgprogram.

Han trekker fram særlig tre områder Høyre mener det er viktig å satse på i årene som kommer for å sørge for at den rekordhøye ledigheten går ned.

– Det handler det ikke om nye statlige støtteordninger eller subsidier. Det handler om samferdsel, kunnskap og forskning, og det handler om skatte- og avgiftssystemet som gjør at det lønner seg å sette pengene sine på å skape jobber i stedet for å putte det inn i en bygård i Trondheim eller Bergen, sier Isaksen.

I programforslaget har Høyre blant annet inne formuleringer på å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, videre utvikling og privatisering av jernbanen, og en storsatsing på havnæringen.

nyhetsbrevet

– Vi har også noen konkrete forslag som går mer direkte inn i situasjonen for dem som har mistet jobben. For eksempel foreslår vi en massiv satsing på kompetanse. Blant annet at det skal bli enda lettere å kombinere det å gå på en støtteordning fra Nav og samtidig ta utdannelse, som er viktig for mange som har mistet jobben.

– Vi foreslår også nye løft på yrkesfag, for eksempel at lærlingtilskuddet skal fortsette å øke, noe som er viktig for at bedriftene ikke skal sparke lærlingene sine i nedgangstider. Nå ser vi for eksempel at Rogaland, som har vært et kjempefylke på lærlinger, er det fylket der det er størst nedgang på antall lærlingeplasser. Det er viktig å motvirke det, sier Røe Isaksen.

Les også om det voksende markedet for fagforeningsknusing.

Han vedkjenner at dette er en gjentakelse av dagens oppskrift for å skape arbeidsplasser.

– Det er riktig at vi foreslår for eksempel en fortsatt satsing på samferdsel, som er en kjempestimuli i norsk økonomi, dette oversettes direkte i arbeidsplasser, er det en fortsettelse av politikken. Men det er viktig at vi sier tydelig at det virker og at vi vil fortsette å gjøre det. (ANB)

nyhetsbrevet