FOTO: EU-kommisjonen

Hva er sirkulær økonomi?

Dagens ressursforbruk er ikke bærekraftig. Hva kan vi gjøre med det?

I denne artikkelserien forklarer vi hva sirkulær økonomi er og hvilke muligheter som ligger i den, både for miljøet, næringslivet og fremtidens arbeidsplasser. I en sirkulær økonomi vil man bort fra ideen om en lineær «bruk og kast»-økonomi. Formålet i den sirkulære økonomien er at ressursene forbli i økonomien, selv om produktet de inngår i ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

I ytterste forstand betyr det at avfall som konsept forsvinner. Avfall sees heller som fremtidens råvare. Sirkulær økonomi handler imidlertid ikke bare om avfallshåndtering og resirkulering. Det handler også eksempelvis om økt kapasitetsbruk, strengere krav til produktdesign og materialbruk, og smarte løsninger som gir nye måter å drive business på.

Amagasin_mandag_hvit 3

Tidligere artikler

28. desember: Visste du at 80 prosent av de dingser og duppeditter man har i hjemmet brukes bare i gjennomsnitt én gang i måneden? Helga Rognstad forklarer.

11. januar: EUs pakke om sirkulær økonomi vil påvirke store deler av norsk næringsliv og norske husholdninger, skriver Thomas Mørch.

26. januar: Sirkulær økonomi vil kreve samarbeid – også mellom bedrifter som kan være konkurrenter i andre markeder, ifølge Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen.

9. februar: Vi kan fortsette med dagens ikke-bærekraftige løsninger – eller vi kan forandre systemet som forårsaker problemene, skriver James Greyson.

(Her er engelsk versjon)

Foto: flickr cc /Georgie Pauwels
Foto: flickr cc /Georgie Pauwels

23. februar: Hvis vi skal forlate bruk og kast-samfunnet, må vi eie færre ting i framtida, ifølge Per Hjalmar Svae.

17. mars: Vi har altfor mange ubrukte klær i skapet. Hva med å leie i stedet? spør Tor Wallin Andreassen.

1. april:  Å reparere sykkelen kan være like god verdiskaping som å produsere den, mener Camilla Skjelsbæk Gramstad.

18. april: De varene vi trenger i framtida må vi kunne leie i stedet for å eie, skriver Kari Elisabeth Kaski. Hun mener det er på tide at politikerne plukker opp hansken.

28. juni: Helga Rognstad oppsummerer serien:  Nå må vi slå ring om sirkelen. 

AMagasin_mandag 2