Påskequiz

Kva har Berge Furre og Frans av Assissi til felles? Kanskje ikkje anna enn at dei båe er med i Agenda Magasins påskequiz. God påske!

  1. Ifølgje Karl Marx er religion kva type rusmiddel for folket?
  2. SV sin nye leiar og nestleiar har ikkje lagt skjul på at dei er personleg religiøse. Kva heiter dei?
  3. Berge Furre leia Sosialistisk venstreparti frå 1976 til 1983. Kva utdanning hadde han?
  4. Kva heitte munkeordenen som oppstod rundt år 1200 og tilba Jesus ved å leve i fattigdom? Hint: Ordenen vart oppretta av ein den katolske helgenen Frans av Assisi.
  5. Kva matvarer var det frelsaren Jesus brukte to og fem av til å mette tusen mennesker med?
  6. Kva heiter blandinga av marxisme og kristen teologi som oppsto på 60-talet?
  7. I kva verdsdel oppsto denne formen for teologi?
  8. Kva tidlegare kommunistisk land kom pave Johannes Paul II frå?
  9. Kva heiter den tidlegare statskyrkja i Noreg no?
  10. Noreg sin første kvinnelege biskop gjekk vekk i fjor. Kva heitte ho?

Fasiten finn du her.