FOTO: Tove Breistein/Samlaget

Podcast: Derfor skal du lese vitsebøker fra 1992

Gjennom humor har vi tilgang til det som bobler under overflaten, til tabuer og forbudte følelser, til det som bryter med normene og hvilke normbrudd som er akseptable når formålet er å få folk til å le. Humoren er også ofte omdiskutert. Det kjempes om grensepostene, i dag igjen med fornyet intensitet. Hva vi ler av – og hva vi slett ikke finner morsomt – sier dermed noe om oss. Vi er noen ganske andre i 2021 enn  i 1992, skal det vise seg.

Forfatter Bjørn Hatterud gjester studio denne gangen, og han har med seg to bøker, gitt ut på kredible forlag av samtidas største mediepersonligheter. De gir en forståelse av et annet Norge – der det gamle var i ferd med å forsvinne over horisonten, mens det nye ennå ikke hadde tatt form, og der humoren var kontroversiell på andre måter enn i dag. Ved å spørre hva dette 30 år gamle Norge lo av,  får vi et speil for våre refleksjoner om oss selv og vår egen tid, sier han. Hvordan vil den egentlig se ut om noen tiår?

 

Podcasten har nå også en egen facebook-side, der du kan legge igjen ris, ros og tips til bøker eller gjester: https://www.facebook.com/DerforSkalDuLese