FOTO: Unsplash/David Siglin

Svenskene vil ha kortere arbeidstid

Flertallet av svenskene vil ha 30-timersuke. Nå skal saken behandles under LO-kongressen.

30-timersuke og andre former for kortere arbeidstid er et hett tema under årets LO-kongress. En fersk undersøkelse gjort på oppdrag fra fagforbundet DIK viser at omtrent to tredjedeler av svensker i yrkesaktiv alder ønsker å jobbe 30 timer i uka.

Spørsmålet står blant annet om hvorvidt arbeidstidsreduksjon bør reguleres ved lov eller gjennom forbundsvise avtaler.

 

Lettere for menn enn for kvinner

Det er lettere å få redusert arbeidstid i mannsdominerte yrker enn kvinnedominerte, skriver Arbetet. De mannsdominerte forbundene har de siste årene forhandlet seg fram til redusert arbeidstid. Det har ikke skjedd i de kvinnedominerte yrkene.

Fagforeningene i kvinnedominerte yrker kjemper fortsatt for rett til heltidsstillinger og en lønn å leve av, påpeker Martin Nyberg i fagforbundet Handels. Ulike forbund har dermed ulike forutsetninger for å forhandle fram redusert arbeidstid med full lønn.

I DIKs undersøkelse svarer 82 prosent av kvinner mellom 30 og 42 år at de ønsker 30-timersuke.

 

Avtale eller lov?

Når det er opp til hvert enkelt forbund å forhandle seg til redusert arbeidstid, blir det også store forskjeller. Derfor tar flere, blant annet det kvinnedominerte forbundet Kommunal, til orde for en lovendring som skal sikre alle arbeidstakere rett til å jobbe mindre for samme lønn.

LO selv mener i utgangspunktet at saker som angår arbeidsmarkedet skal være gjenstand for forhandling mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Tiden er inne for kortere arbeidstid, konkluderer fagforbundet DIK med: «40 timers arbeidsuke er så 1973.»

Den svenske Lo-kongressen begynner fredag 17. mai og varer fram til mandag 20 mai.

 

LO i Norge jobber med saken

Kortere arbeidsuke har lenge vært en debatt i Norge også (LO fremmet krav om sekstimersdag allerede i 1931). I 2017 fikk Fagforbundet LO-kongressen med på å lage en plan for arbeidstidsreduksjon. «Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet», sa Fagforbundets leder Mette Nord i Agenda Magasin i 2018.

Deler av arbeidslivet er endret for godt etter pandemien, og har gjort diskusjonen om redusert arbeidstid aktuell atter en gang. I 2022 skrev Martin Kvalheim, tillitsvalgt i NAV at «det er på tide at fagbevegelsen og LO-kongressen hever fanen høyt for en ny arbeidstidsreduksjon, som seks timers arbeidsdag eller 30 timer arbeidsuke. Det vil gagne de som står utenfor arbeidslivet, det vil bedre rekrutteringa til viktige yrker velferdsstaten er avhengig av, og det vil i hvert fall glede alle småbarnsforeldrene som ikke har mulighet til hjemmekontordager.»

Nyhetsbrev Agenda Magasin