FOTO: AP Photo/Susan Walsh, File

Ikke en fredsplan, men et valgkampstunt

Donald Trumps forslag til en fredsplan i Midtøsten er ikke verdt papiret den er skrevet på.

Konflikten mellom Israel og Palestina har  forverret seg kraftig de siste årene. Nå er vi i en situasjon hvor Israel bryter folkeretten hver eneste dag, gjennom ulovlig okkupasjon av Vestbredden og en umenneskelig blokade rundt Gaza-stripen. Verdenssamfunnet er samstemt om at tostatsløsningen er den ideelle løsningen for konflikten mellom disse maktene. Et fritt Israel og et fritt Palestina. Denne løsningen kommer til å bli gravlagt for godt dersom «fredsplanen» til Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu får gjennomslag.

Tiden for denne planen kunne heller ikke vært mer mistenkelig.

Tiden for denne planen kunne heller ikke vært mer mistenkelig. Donald Trump var under riksrett for å  ha forrådt amerikanske interesser, og Benjamin Netanyahu var under etterforskning for korrupsjon rett før et nyvalg. Akkurat da valgte disse to regjeringslederne å presentere denne planen. En plan og forhandlinger hvor palestinske myndigheter ikke engang har vært representert for å fremme sine syn og interesser. Det er ikke spesielt kontroversielt å kalle dette for et valgkampstunt, og ikke et forsøk på skape fred.

Palestinske områder som er blitt gjort til et lappeteppe av 132 bosetninger og 106 utposter.

Denne fredsplanen inneholder ikke en reell tostatsløsning. Israel har over mange tiår drevet en bosettingspolitikk hvor de har bygget boliger på de okkuperte områdene av Vestbredden fra 6-dagers krigen i 1967. I dag består Vestbredden av palestinske områder som er blitt gjort til et lappeteppe av 132 bosetninger og 106 utposter. Dette er boliger hvor det flyttes inn israelske statsborgere for å presse ut palestinske beboere.  I dag er det ca. 800 000 israelere som bor i disse bosetningene, og det er planer om å bygge flere. Dette er en gammel strategi som brukes av stater for å styrke krav om annektering av nye territorier.

 

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genevekonvensjonen, som omhandler beskyttelse av sivile i krig. Der står det i artikkel 49, «okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som er okkupert». FNs sikkerhetsråd slo også fast i 2016 at denne bosetningspolitikken var brudd på folkeretten og måtte stanses umiddelbart.

Denne fantasidrømmen til Trump og Netanyahu, anerkjenner disse bosetningene og utpostene. Undertegning av denne avtalen vil også gi Israel lov til å bygge videre.

80 siders-planen inneholder punkter som vil gi Israel retten til å annektere enda større deler av Vestbredden. Israels grenser vil omfatte deler av område C i Oslo II-avtalen. Det utgjør over 60 prosent av Vestbredden. Området inneholder også Jordandalen, som er Palestinas viktigste jordbruksområder. Dette er imperialisme og kolonimaktholdninger som tilhører 1700-tallet.

Stater som ikke har kontroll over egne grenser, vold og finans, vil være feilslåtte stater.

Arbeiderpartiets og hele Norges professor i statsvitenskap, Frank Aarebrot hadde en veldig enkel forklaring på hva en stat er. Det er en myndighet med vold og skattemonopol over et bestemt geografisk område. Stater som ikke har kontroll over egne grenser, vold og finans, vil være feilslåtte stater. Avtalen som USA har lagt frem vil ikke gi den palestinske staten rett til å kontrollere egne grenser. Forslaget er at det skal opprettes en falsk palestinsk stat som skal leve på USA og Israels nåde. Det er ikke en bærekraftig og gjensidig fredsplan som vil gi stabilitet. Det minner langt mer om et krav om overgivelse.

I kjent Trump-stil står det ingenting om hvem skal betale disse pengene.

Dette er ingen fredsavtale. Det er en fullmakt fra USA som sier at Israel kan begynne å annektere okkuperte områder. Forsvarsministeren i Israel har allerede bekreftet at denne prosessen er planlagt.
Om ikke dette var urimelig nok i seg selv, så er nok toppen av kransekaken at Trump og Netanyahu forsøker å bestikke de palestinske myndighetene til å signere avtalen. Det lokkes med 50 milliarder dollar i investeringer til Palestina. I kjent Trump-stil står det ingenting om hvem skal betale disse pengene. Det skal iallefall ikke være USA og Israel som åpner lommeboken. Det betyr at det kun er falske løfter.

Vi i AUF er oppriktig skuffet, for det trengs en reell fredsavtale mellom Palestina og Israel. Tenk om Donald Trump faktisk brydde seg om fred og rettferdighet. Da kunne verdenssamfunnet ha forhandlet frem en avtale mellom Israel og Palestina, hvor begge parter var representert.

En avtale som respekterer internasjonal lov og grunnleggende menneskerettigheter. Der de ulovlige bosetningene og utpostene fryses. En umiddelbar stans av Gaza-blokaden, som nå har gjort området til verdens største friluftsfengsel. Barn blir arrestert, banket og skutt fordi de kaster stein mot den israelske muren som sperrer dem inne.

Det er rett og slett en brutal høyrevridd innvandringspolitikk som kun FrP kan anse som rettferdig.

En avtale som gir palestinske flyktninger- og etterkommende fra krigene i 1948 og 1967 en rett til å komme hjem. Flyktninghjelpen anslår at det er over 5 millioner palestinere som er drevet på flukt på grunn av konflikten. Disse får ikke returnere til hjemlandet sitt. Det er rett og slett en brutal høyrevridd innvandringspolitikk som kun FrP kan anse som rettferdig.

Og selvfølgelig en avtale som er skissert på delingsplanen fra FN, som sikrer anerkjennelsen av Palestina som stat. Det vil sikre at begge stater får klart definerte grenser, og gjøre Jerusalem til en åpen by for begge parter.

Vi i Norge kan vise vår forakt for dette kapitulasjonskravet, ved å anerkjenne Palestina som en stat.

Dessverre er USAs president og Israels statsminister mer opptatt av sin nasjonalisme og gjenvalg, til at vi kan få sikret fredsavtale. I en verden hvor konfliktnivået heves, er verdenssamfunnet nødt til å ta til ordet for fred.

Vi i AUF vil aldri gi oss før det er oppnådd en varig fredsavtale, som sikrer et fritt Palestina. Vi i Norge kan begynne å vise vår forakt for dette kapitulasjonskravet, ved å anerkjenne Palestina som en stat.