FOTO: Helle Cecilie Palmer

All avmakt i denne sal

At fredelig, folkelig mobilisering ikke vinner frem, samtidig som volden og ødeleggelsen av et folk fortsetter, er en enorm trussel mot hele den såkalte frie verden.

Til tross for at titusener har gått i fredelige demonstrasjonstog i byer over hele verden, og det er flertall for fredelige sanksjoner mot Israel i Norge, fører det ingen vei. Politiske ledere i Norge og internasjonalt må lytte til velgernes rop om å stanse et pågående folkemord.

Når en kjennelse i en internasjonal domstol, opprettet for å gi mennesker beskyttelse mot folkemord, ikke får utslag i realpolitikk, og tusenvis av protester og folk på gatene ikke fører til endring, får det som konsekvens at folk mister troen på demokratiske virkemidler. Norge skal ha ros for å være tydelige internasjonalt, for støtten til UNRWA, og for å være en finansiell støttepartner for Palestina. Men vi må gjøre mer.

Vi risikerer en alvorlig, omfattende, global mistillit til det politisk-demokratiske systemet

Krigen mellom Israel og Hamas har ført til sivile tap på begge sider. Sivile tap inkluderer mennesker som ikke er direkte involvert i kampene, inkludert kvinner, barn, eldre og andre som ikke deltar i krigføringen. Gazastripen er det farligste stedet i verden å være for barn ifølge FNs barnefond, Unicef. “La barna leve” demonstreres det høylytt i gater over hele verden. Hver dag ser vi bilder og videoer av drepte barn i media.


Les også: Hvordan skal vi kunne fortelle generasjonene etter oss at at ti tusen, elleve tusen, tolv tusen barn ble drept foran øynene våre?


Å beskytte sivile liv er avgjørende for å redusere lidelsen og unngå unødvendige tap i konfliktsituasjoner. Det er viktig at begge parter tar skritt for å minimere sivilbefolkningens lidelser og overholde folkeretten for å beskytte sivile under denne konflikten, men dette er også et verdensansvar.

At fredelig, folkelig mobilisering ikke vinner frem, samtidig som volden og ødeleggelsen av et folk fortsetter, er en enorm trussel mot hele den såkalte frie verden. Vi risikerer en alvorlig, omfattende, global mistillit til det politisk-demokratiske systemet og en radikalisering (i negativ betydning) i mange ulike miljøer.

 

Hevn som internasjonalt akseptert virkemiddel

Da Israel angrep Gaza etter det forferdelige terrorangrepet fra Hamas den 7. oktober, var det med en aksept fra det internasjonale storsamfunnet. Det ble gitt støtte til at Israel kunne forsvare seg ved å slippe bomber over Gaza for å ta Hamas – selv om alle visste at det er umulig uten å drepe sivile. Denne aksepten gir følgende signaler:

  • Hevn er et akseptabelt virkemiddel
  • Etterforskning og bruk av rettssystemet er ikke et prioritert virkemiddel

Vi ødelegges i møte med brutaliteten, lidelsene og mangelen på kraftfull handling.

At Sør-Afrika fører en anklagesak ved den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) er enormt viktig også med tanke på den skaden det internasjonale samfunnet har gjort. Netanyahu har imidlertid vist at ingenting av det som skjer i Haag vil stanse krigen. Men krigen må stoppes! Da må det sanksjoner til. Og forskjellsbehandlingen av land og folk som utsettes for angrep må ta slutt.

  • Naturligvis skal ikke våpen produsert av et norsk selskap der staten er majoritetseier bli brukt i et pågående folkemord.
  • Oljefondet må avstå fra å investere i selskaper som opererer på okkupert territorium.
  • NRK bør praktisere likebehandling og unngå partisk behandling av Israel og Russland.

Norge må vise at det nytter å mobilisere med fredelige virkemidler i demokratiske land.

Etter snart fem måneder med bombing fra «Midtøstens eneste demokrati» og bakkeinvasjon ved «verdens mest moralske hær» drepes det fremdeles over 100 mennesker i døgnet i direkte angrep, i tillegg til at befolkningen sultes i hjel.  Våre unge ser det. De er på gatene for å stoppe det. En våpenhvile må være permanent!

Vi ødelegges i møte med brutaliteten, lidelsene og mangelen på kraftfull handling. Hvordan kan barn og unge føle seg trygge i en slik verden? Norge må vise at det nytter å mobilisere med fredelige virkemidler i demokratiske land.