Attia Mirza Mehmood

Attia Mirza Mehmood er bystyrerepresentant for SV i Oslo og sitter i Helse- og sosialutvalget.