Gunnell Erika Sandanger

Gunnell E. Sandanger er miljøpolitisk leder i SV og sitter i Fylkesstyret i Oslo SV.