FOTO: Ruben Skarsvåg/ANB

Byens mest sårbare

Mener Arbeiderpartiet at de har et meningsmonopol i sosialpolitikken?

Medlem av Oslo Ap, Mads A. Danielsen, svarer ikke på byrådets kutt til JURK i årets budsjett, men drar opp en historikk han vrir og vender på som angivelig skal «sette ut» Frp i sitt tilsvar. Det fungerer dessverre ikke.

For det første har Frp i denne perioden lagt inn titalls ekstra millioner i hvert eneste alternative budsjett mer enn byrådet til å få en varmere, mer sosial og mer inkluderende by, for de som sliter aller mest i Oslo. Årets budsjett blir heller ikke noe unntak.

I år har vi også hatt en god dialog med JURK.

Fakta er, Danielsen, at Frp stemte med byrådet sitt forslag til JURK sine bevilgninger i fjor. I fjor foreslo byrådet i utgangspunktet at JURK skulle få 650 000 kroner, noe som var samme nivå som året før. Så om Danielsen skal klage på noen, må det være hans eget byråd.

I år har vi også hatt en god dialog med JURK, og JURK sier at det oppleves som direkte absurd at byrådet nå legger frem et historisk stort budsjett, men har valgt å kutte i støtten til JURK. Det er vi i Frp enige i. Derfor vil vi reversere kutet, og øke støtten, og det er jeg helt sikker på at vi skal få til sammen med gode samarbeidspartnere i Oslo bystyre.

Fra før har vi fått til å øke støtten til blant annet Fontenehuset Oslo Øst, en støtte til personer med utfordringer innen f. eks mental helse, jobbtilhørighet, og isolasjon.

Ap sin sosialbyråd, Tone Tellevik Dahl, kutter også 5,5 millioner kroner til Frelsesarmeen sine to viktige tiltak innen rusomsorg, jobbtiltaket Jobben, og Fyrlyset. Paradokset er at Jobben er helt konkret nevnt i byrådserklæringen, som et satsningsområde. Det er sjeldent å se at slike erklæringer blir brutt så tvert. Dette skjer selv om regjeringen før sommerferien varslet byrådet om at man fikk hele 36, 8 millioner til økt opptrapping innen rusomsorgen i 2019.

Så Frp kommer til å fortsette å kjempe for byens mest sårbare personer.

Arbeiderpartiet i Oslo bygger ned de frivillige, og ideelle tiltakene, til fordel for kommunens egen tiltak. Innen rus går f. eks de samme midlene som Jobben til Frelsesarmeen kuttes med, til kommunens eget tiltak «Nyttig arbeid». Dette er med på å redusere mangfoldet, sosialt entreprenørskap, og holder flere mennesker unna et godt liv, og en tilhørighet, som mange i denne gruppen av utsatte mennesker, bare kunne drømme om før.

Så Frp kommer til å fortsette å kjempe for byens mest sårbare personer, vi vil satse på frivillighet, ideelle, og herunder JURK, helt uavhengig av hvem som tror de har et monopol på sosialpolitikk.