FOTO: Mimsy Møller/Dagsavisen

Frps nådeløse rettshjelp

Aina Stenersen og Frp møter seg selv i døra når de angriper Oslo-byrådet for å foreslå kutt i pengestøtten til JURK og kvinners rettshjelp. Senest i fjor stemte hun og Frp nei til å øke JURKs budsjetter, som eneste partigruppe i bystyret.

Oslo Frps medlem i helsekomiteen, Aina Stenersen går 9. oktober til angrep på Oslo-byrådets forslag om å justere pengestøtten til rettshjelpsorganisasjonen JURK – juridisk rådgivning for kvinner. Påstanden er at byrådet gjør ‘nådeløse kutt’ og nedprioriterer støtte til utsatte grupper.

Tallenes tale er at JURK under dette byrådet har fått rekordhøye tilskudd som de bare kunne drømt om under et annet byråd.

Jeg har sett på fakta i saken:

– Blått byråd i 2014 og 2015: 450 000 kr til JURK.

– Rødt byråd i 2016: 500 000 kr, 2017: 650 000 kr, 2018: 650 000 innstilt fra byrådet, bystyret sa 775 000 (fordi regjeringen foreslo kutt). 2019: byrådet foreslår 650 000 kr.

Tallenes tale er at JURK under dette byrådet har fått rekordhøye tilskudd som de bare kunne drømt om under et annet byråd. 200 000 kr mer enn forrige borgerlige byråd, for å være nøyaktig.

Det hører også med til historien at tildelingen i årets budsjett til de andre rettshjelpstiltakene Jussbuss og Gatejuristen står urørt og opprettholdes på et rekordhøyt nivå.

Studentorganisasjoner som JURK er svært viktige for å tette hullene i det statlige apparatet. Siden 1979 har JURK hjulpet over 50 000 utsatte kvinner, mange av dem med lav inntekt og ofre for vold og mishandling. Jeg har flere venner som har jobbet eller jobber i JURK, Jussbuss og Gatejuristen, så jeg vet godt hvilken innsats de legger ned, hvor lite de får i lønn og hvor mye de får ut av hver krone. Vi er ingen i Oslo Ap som tviler på at JURK gjør en god jobb og drifter godt.

Til og med «nådeløse» Ap stemte for forslaget om å gi en ekstraordinær økning på 125 000 i tilskudd til JURK.

Men vi er nok mange i Oslo Ap som føler det er provoserende at Oslo Frp, av alle, kritiserer de rødgrønne for å foreslå kutt i rettshjelp.

For det er Frp i regjering som har gjennomført historiske kutt i fri rettshjelp. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å gi 79 millioner kroner mindre i støtte til rettshjelp. Dette utgjør 10,7 prosent av alt staten bruker på ordningen.

Jeg håper Stenersen tar en god prat om dette med Oslo Frps Siv Jensen, som er finansminister, og Oslo Frps Tor Mikkel Wara, som er justisminister.

Særlig fordi regjeringen, ledet an av Frp, i forrige statsbudsjett foreslo å kutte støtten til både JURK og Jussbuss med 1,2 millioner kr hver. Dette ble heldigvis stanset i siste liten av Krf og Venstre i budsjettforhandlingene.

Det kan få en til å stille spørsmål ved om Oslo Frps støtte til JURK i sitt alternative budsjett er et billig PR-stunt.

Stenersen skriver at Oslo Frp i sitt alternative budsjett vil reversere det foreslåtte kuttet på 125 000 og plusse på med ekstra midler. Det er selvsagt bra, men her møter Stenersen seg selv i døra. For da det ble foreslått i bystyret i fjor å øke pengestøtten til JURK var Frp de eneste som stemte imot. Til og med «nådeløse» Ap stemte for forslaget om å gi en ekstraordinær økning på 125 000 i tilskudd til JURK, fra 650 000 kr til 775 000 kr, for å redde JURK fra regjeringens foreslåtte kutt.

Det kan få en til å stille spørsmål ved om Oslo Frps støtte til JURK i sitt alternative budsjett er et billig PR-stunt.

Vi er nok mange i Oslo Ap som mener det er urettferdig når det påstås av vi “Vil gå inn i historien som de som valgte å kutte i støtten til rettshjelp for kvinner” (JURK i Dagbladet, 30. september). For vi kan like godt “gå inn i historien som de som ville redde JURK fra regjeringens kutt og ga rekordhøy pengestøtte til rettshjelp for kvinner.”