FOTO: Arbeiderpartiet/Flickr

Derfor trenger vi et sterkt sosialdemokrati

Det er nesten komisk når noen hevder at sosialdemokratiet ikke lenger er relevant. Skolevalget beviser vel det motsatte.

 

Som Oslo-borger er jeg opptatt av ren luft, kvalitet i skolen og at vi skal stille opp for hverandre. Som næringsdrivende ønsker jeg gode rammevilkår for bedriftene, slik at vi kan skape flere arbeidsplasser. Og som glad i landet mitt er jeg bekymret for at vi ikke gjør nok for å ta Norge gjennom den grønne omstillingen. Derfor stemmer jeg Arbeiderpartiet.

Sosialdemokratiet forener grønn omstilling og rettferdig fordeling. Nesten alle er enige om at Norge skal omstilles til et klimavennlig samfunn, men det er mange meninger om hvordan vi skal komme dit. Hvis omstillingen fører til skjev fordeling av byrder, er den ikke rettferdig. Derfor må fellesskapet stille opp for mennesker, bedrifter og landsdeler som vil merke endringene mest. Når vi nå skal bygge det nye klimavennlige Norge har vi dessuten en historisk mulighet til å utjevne forskjeller mellom folk og mellom by og land. Dette er det Arbeiderpartiet som kan best.

Under Raymond Johansens Ap-ledete byråd har Oslo for første gang inntatt 1. plassen på NHOs rangering av de mest næringsvennlige kommunene.

Sosialdemokratiet er garantisten for velferdsstaten. Norge er blant verdens beste land å bo i. Norge er sannsynligvis også et av verdens beste land å drive business i. Det er i stor grad et resultat av velferdsstaten. Høyt utdanningsnivå. Flinke fagfolk. Den norske modellen. Trepartssamarbeidet. Relativt små forskjeller mellom folk som igjen skaper tillit og samarbeid. Sosiale sikkerhetsnett som gjør at folk våger å innovere og tenke utenfor boksen. Mange tar disse kvalitetene for gitt, men velferdsstaten er nå under press. Forskjellene øker. Mennesker faller utenfor. Derfor trenger vi et sterkt sosialdemokrati som kan stå opp for og bygge ut velferdsstaten. For eksempel ved å gjøre barnehagene enda bedre, innføre et sunt skolemåltid for alle elever og få på plass flere hele stillinger i eldreomsorgen. Slik at vanlige folk skal få bedre liv og en enklere hverdag. Og slik at bedrifter som oss kan skape enda flere arbeidsplasser, som igjen bidrar til å finansiere nye velferdsreformer.

Sosialdemokratiet skjønner næringslivet. Vi trenger en aktiv næringspolitikk som bidrar til arbeidsplasser, verdiskapning, investeringer og eksportinntekter over hele landet. Slik at vi kan investere i velferd og i det grønne skiftet. Under den forrige Ap-regjeringen ble det skapt flere private arbeidsplasser, andelen i jobb var høyere, handelsunderskuddet fra fastlandet mindre og produktivitetsveksten høyere. Det viser at sosialdemokratiet tar på alvor at verdier må skapes før de kan deles. Under Raymond Johansens Ap-ledete byråd har Oslo for første gang inntatt 1. plassen på NHOs rangering av de mest næringsvennlige kommunene. Slik blomstrer bedriftene.

Les også: Senterpartiet med egne ord. Ordfører Ivar Vigdenes forklarer partiets suksessformel.

Sosialdemokratiet vet at politikk virker og kan peke ut en retning for landet. Verden er i rask endring. Stadig flere fornybarteknologier utkonkurrerer nå fossile løsninger, mange år før vi trodde. Det er en svært dårlig løsning å stenge kranene i Nordsjøen for tidlig, men Norge trenger en troverdig plan for hvordan vi gradvis skal overføre kunnskap og kapital fra olje- og gassindustrien til nye næringer som gjør at vi kan forbli en energigigant også i fornybaralderen. Med vår offshorekompetanse kan vi bli best i verden på flytende havvind, bølgekraft, karbonfangst- og lagring og en rekke andre teknologier. Før eller senere vil ikke verden kjøpe hydrokarbonene våre, og derfor haster det med å starte denne omstillingen. Foreløpig går det dessverre altfor sakte. Jeg er overbevist om at det politiske partiet som i hovedsak bygget det norske oljeeventyret, også er det partiet som best kan bringe oss over i de nye industrieventyrene.

Ungdom forstår at det ikke finnes enkle løsninger i kampen mot klimaendringer og økende forskjeller.

Sosialdemokratiet forener by og land, offentlig og privat sektor. Norge er forskjellig og takk og pris for det. Vi trenger politikere som forstår at folk i distriktene har andre behov enn folk i byene. Og omvendt. Verden er ikke hvitt/svart, enten/eller. Det er sjelden noen som sitter med alle svarene alene. En polarisert debatt der folk blir satt i bås skaper bare avmakt. Derfor trenger vi mer enn noen gang politikere som er innstilt på samarbeid og på å finne felles løsninger. Som kan forene industrien, miljøbevegelsen og partene i arbeidslivet. Denne arbeidsformen sitter i ryggmargen på sosialdemokrater.

Sosialdemokratiet er på lag med de unge. Arbeiderpartiet ble den soleklare vinneren av skolevalget, med dobbelt så stor oppslutning som Høyre og nesten tre ganger så mange stemmer som MDG. Dette viser at de mest utålmodige og miljøbevisste velgerne fortsatt mener at det er sosialdemokratiet som best kan ta oss gjennom en grønn og rettferdig omstilling. Ungdom forstår at det ikke finnes enkle løsninger i kampen mot klimaendringer og økende forskjeller. Derfor er det nesten komisk når noen hevder at sosialdemokratiet ikke lenger er relevant. Skolevalget beviser vel det motsatte.

Du som vil ha et klimavennlig samfunn preget av like muligheter der vi stiller opp for hverandre, men som i år er fristet til å stemme på noen som roper høyere eller presenterer enklere løsninger, jeg håper du vil tenke deg om en gang til. Godt valg!