FOTO: Fagforbundet/Werner Juvik

Derfor er det uansvarlig å innfri kravene i barnehagestreiken

Kort tid etter at fagforeningene hyllet tjenestepensjonsordningen i PBL, fremstiller de samme personene ansatte i våre medlemsbarnehager som pensjonstapere. Det er oppsiktsvekkende unyansert.

(Dette er et svar til Fagforbundets Anne Green Nilsens innlegg i Agenda Magasin, “Barnehageansatte streiker for rettferdig pensjon”, red.anm.)

Lønns- og pensjonsvilkårene i tariffområdet til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er samlet sett fullt på høyde med det som du finner i kommunale barnehager, men innretningene er litt ulike.

Organisasjonene som nå krever «anstendig pensjon», omtalte inntil nylig tjenestepensjonen i PBL-området som selve gullstandarden i sektoren.

Derfor ville det vært uansvarlig av PBL å akseptere fagforeningenes ultimatum.

Og det holder vi med dem i: Ifølge Storebrands beregninger forventes det at en stor andel av de ansatte vil få titusener av kroner i høyere årlig utbetaling gjennom PBLs tjenestepensjon, sammenlignet med den offentlige tjenestepensjonen.

Men så består riktig nok pensjonsutbetalingene knyttet til arbeidsgiver av to deler: En stor del som heter tjenestepensjon og en mindre del som heter AFP.

Hovedårsaken til konflikten i årets hovedoppgjør er at fagforeningene har stilt ultimatum om at PBL avvikler sin egen AFP-ordning og går inn i fellesordningen for privat AFP.

En slik overgang vil ha en engangskostnad på mer enn 1,4 milliarder kroner. Dette er alene over en milliard kroner mer enn et lønnsoppgjør på nivå med kommunal sektor ville kostet.

For det første ville engangskostnaden hatt katastrofale konsekvenser for mange barnehager som allerede sliter med å få endene til å møtes. For det andre er det høyst uvisst hvordan fellesordningen kommer til å se ut etter 2024.

Derfor ville det vært uansvarlig av PBL å akseptere fagforeningenes ultimatum.

På toppen av dette merker barnehagene den økte prisveksten i samfunnet, uten at dette på kort sikt blir kompensert.

Bakteppet for årets hovedoppgjør er dessuten mer krevende enn kanskje noen gang før.

Hvert år går én av tre private barnehager med underskudd. I fjor vedtok stortinget å redusere pensjonstilskuddene til private barnehager med 600 millioner kroner, noe som er mer enn barnehagenes samlede overskudd i 2020.

På toppen av dette merker barnehagene den økte prisveksten i samfunnet, uten at dette på kort sikt blir kompensert.

For PBL er det viktig å sikre gode lønns- og pensjonsbetingelser for alle ansatte i sektoren, uavhengig av hvilken barnehage de jobber i. PBL har i årets forhandlinger uttrykt tydelig at vi vil fremforhandle en fremtidig helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.

Men justeringer i vilkårene må skje gjennom kloke forhandlinger og grundige prosesser – og ikke gjennom å hasteinnføre svært kostbare ordninger som vil gå på bekostning av tilbudene til barna og sende en rekke barnehager til skifteretten.