FOTO: Alexander Dummer / Unsplash

Skyttergravskrig om barnehagene

Enten er du med oss, eller så er du mot oss. Nei, vi snakker ikke om støtte til krig, men om henting i barnehagen.

«Kan du hente litt tidligere i barnehagen på onsdag?»

Jeg var på tråden med svigermor. Hver onsdag henter svigers minstemann i barnehagen, og så overnatter han hos dem. Men nå hadde det kommet en epost om at barnehagen skulle stenge klokka 14 som en protest mot kutt i tilskudd til private barnehager.

Jeg ville jo ikke at barnehagen til sønnen min skulle få mindre tilskudd.

Svigermor sa ja til tidlig henting, og så tenkte jeg ikke noe mer over den saken.

Brått var det ikke lenger så fristende å følge barnehagens oppfordring om å hente tidlig.

Fram til jeg leste et kritisk – og oppklarende – innlegg på Facebook. Kuttet i tilskuddet handler om at private barnehager bruker mindre penger på pensjon enn det de får. Det sto det ingenting om i den eposten som var sendt på vegne av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Mange av oss er imot at folk skal tjene penger på offentlig velferd – sykehjem og barnevern, for eksempel. Mange av oss mener også at penger som det offentlige gir til barnehager og den summen foreldrene betaler skal gå til drift av barnehagen, ikke til å gjøre rike folk enda rikere. Hvis penger som skulle ha gått til å betale for ordentlige pensjonsordninger til barnehageansatte i stedet ender opp i pengesekken til barnehageeierne, så er det klart at det tilskuddet skal bort, tenkte jeg.

Brått var det ikke lenger så fristende å følge barnehagens oppfordring om å hente tidlig.

Så ble jeg irritert. Og sur.

Og nå skal denne barnehagen, som faktisk bruker penger på pensjon, miste tilskudd fordi andre barnehager bruker for lite.

For den barnehagen sønnen min går i, er ikke eid av kyniske forretningsfolk som har stappet sugerør ned i statskassa. Den er eid av meg, og alle de andre foreldrene til barna som går der.

Min barnehage er ikke profittdrevet. Den er ikke-kommersiell, og alle penger som kommer inn, går til drift, til turer og lekeapparater og mat, til gode barnehagedager og trygt og stabilt personale. Til pensjon.

Og nå skal denne barnehagen, som faktisk bruker penger på pensjon, miste tilskudd fordi andre barnehager bruker for lite.

Vi vet at barnehageprofitørene finnes. Til tross for flere forsøk på å stanse muligheten til å ta ut profitt fra barnehagedrift, er det altså – i prinsippet – mulig å tjene seg rik på småunger.

I 2019 hadde de private barnehagene 1 milliard i overskudd. 11 prosent gikk til utbytte til eierne.

PBLs administrerende direktør og tidligere barneombud Anne Lindboe understreker at den tredjedelen av de private barnehagene som går med underskudd hvert år, kommer til å slite hardt med de varslede tilskuddskuttene. Kuttene vil gå ut over barnehagenes kvalitet, er den tydelige beskjeden derfra. I Dagsnytt 18 innrømmet hun riktig nok at noe av tilskuddet kan ha gitt overskudd, men at overskuddet er «marginalt».

Da er det på sin plass å minne om at Lindboe ved en tidligere anledning har uttalt at «[h]ele konseptet med å drive en privat barnehage er jo selvfølgelig at de skal ha en eller annen form for fortjeneste». I 2019 hadde de private barnehagene 1 milliard i overskudd. 11 prosent gikk til utbytte til eierne. Lindboe og PBL er imot profittfrie barnehager fordi «[p]rofittforbud betyr jo i realiteten at vi ikke lenger har private barnehager.»

Problemet er at vi ikke har et finansieringssystem som skiller mellom kommersielle barnehager og ideelle, ikke-kommersielle.

Rådgiver i For velferdsstaten, Eline Myrekrok Skrede, har vist hvordan PBL er styrt av de kommersielle barnehagekjedenes interesser. PBL er også imot at hver barnehage skal få et tilskudd til pensjon som svarer til det de faktisk bruker. Dette er verdt å ha i bakhodet når PBL nå «hijacker» de ikke-kommersielle barnehagene i en aksjon som også tjener de profittdrevne barnehageeierne.

Problemet er at vi ikke har et finansieringssystem som skiller mellom kommersielle barnehager og ideelle, ikke-kommersielle. Kanskje hadde det vært best om sistnevnte ikke var avhengige av PBL, men hadde sin egen arbeidsgiverorganisasjon. Ulempen for dem er nettopp det at PBL har så sterk påvirkningskraft på barnehagepolitikken. De ikke-kommersielle barnehagene er avhengige av en organisasjon som altså er bygget opp slik at det er de store profittdrevne kjedene som sitter med makten.

Både SV og Rødt mener at foreldre som henter barna før klokka 14 i dag, er med på å støtte barnehageprofitørene. Leserinnlegg, påstander og uttalelser fyker om ørene på oss. Nå føles det litt som om de som henter tidlig er på de griske eiernes side, mens de som lar vær ikke bryr seg om barnas beste.

Nå føles det litt som om de som henter tidlig er på de griske eiernes side, mens de som lar vær ikke bryr seg om barnas beste.

Det er i hvert fall det inntrykket debatten etterlater seg. Enten henter du barnet ditt klokka 14 på onsdag og støtter barnehagebaronenes sugerør i statskassa. Eller så boikotter du aksjonen og bidrar til dårligere kvalitet i barnehagene.

Da blir alle vi som har barnehagebarn ofre eller støttespillere i en aksjon som handler litt om pensjon, litt om profitt, litt om ideologi. Og mye om retorikk.

Og barna – de har sikkert ikke noe imot å bli hentet litt tidligere. De har sikkert ikke noe imot å ikke bli det heller. Ni av ti foreldre er ganske eller svært fornøyd med barnehagen. Det er tross alt det som teller i hverdagen.