FOTO: Rick Proctor/Unsplash

Farvel til forbudslinja

Krigen rundt narkokartellene viser hvor livsviktig det er å legalisere ulovlige rusmidler.

“Ingen er trygge”, skriver NRK om Mexicos brutale narkokrig. Hver dag blir 80 mennesker drept i dramaet som utspiller seg mellom myndigheter og karteller. Målt i antall døde, har Mexico de siste årene vært åsted for en av verdens største kriger.  

Krigen i Mexico viser den tragiske bivirkningen av en internasjonal forbudslinje mot narkotika. Mennesker lider i alle ledd av det ulovlige rusmiddelmarkedet. Landene som sliter med store narkoindustrier bruker enorme ressurser på krigen mot kartellene.

Store tap av skatteinntekter hindrer økonomisk utvikling. Barn og unge rekrutteres til liv i kriminalitet.

La oss slutte å utkjempe de gamle menns krig mot narkotika.

Enkeltskjebner går til grunne i denne krigen. Som fattig bonde i Colombia eller Afghanistan risikerer du å få avlingene dine ødelagt av giftsprøytning – myndighetenes forsøk på å sabotere narkotikaproduksjonen.

Som rusavhengig i mottakerlandene tvinges du ut i kriminelle miljøer, og risikerer overdoser fordi ingen har kontroll på styrke og innhold i stoffene på markedet, og ingen stilles til ansvar for feilinformasjon.

nyhetsbrevet

Det har vist seg umulig å utrydde rusmidler. Politikernes oppgave blir dermed å ta kampen mot skadevirkningene av rusmidler. Ved streng, statlig regulering av rusmidler som i dag er ulovlige, kan vi oppnå flere ting: Kontroll over rusmiddelmarkedet, stans i pengestrømmene til kartellene, mindre nyrekruttering til kriminelle miljøer og bedre forhold for rusavhengige.

“Narkotika” er en fellesbetegnelse på rusmidler som har lite til felles, utover det faktum at de alle er ulovlige. Noen av dem, som heroin, er potensielt livsfarlige. Lovlig omsetning av disse vil bare være aktuelt i forbindelse med behandling av tungt rusavhengige, som de har gode erfaringer med i Sveits.

Vi har ikke flere unge liv å miste til overdoser og narkotikavold.

Andre rusmidler har mindre skadepotensial, og vil kunne omsettes etter modell fra dagens alkohollovgivning, eller strengere. Formålet må være å redusere skade og smerte for rusmisbrukere, og ta kontroll over produksjon og salg.

Regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre har sagt eksplisitt nei til å la rusreformutvalget vurdere legalisering. Det er bedrøvelig. Å stanse krigen mot narkotika er blant de mest effektive grepene vi kan ta for å skape en bedre verden. «Gamle menn erklærer krig,» sa president Herbert Hoover, «men det er de unge som må kjempe og dø.»

Vi har ikke flere unge liv å miste til overdoser og narkotikavold. La oss slutte å utkjempe de gamle menns krig mot narkotika, og sette inn våpen som kan hjelpe, ikke drepe.

nyhetsbrevet