FOTO: FN/Marco Dormino

 Framtiden ligger i Afrika 

Det er på tide å assosiere Afrika med økonomisk vekst, arbeidsplasser og muligheter.

Da jeg reiste til Afrika sommeren 2015, fikk jeg se et kontinent som er i vekst og som går i riktig retning. Nå er det på tide å begynne å assosiere kontinentet med økonomisk vekst, business, arbeidsplasser og muligheter.

Jeg var en måned i Afrika og besøkte Kongo og Rwanda. Begge landene har muligheter til å skape en lovende framtid for sin befolkning og øke velstanden i landet. Det er mange bedriftsledere som allerede har valgt å investere og skape arbeidsplasser i Afrika.

I Afrika har ikke andelen eldre nådd vestlig nivå.

Det er fullt mulig å drive business og dette har kineserne utmerket seg spesielt på. Kineserne har vunnet anbudsrunder i flere afrikanske land, som Rwanda, der de bygger veier og jernbane. Afrika eksporterer også mye råvarer som gull, sølv og diamanter, og 10 prosent av verdens olje- og gassressurser ligger i Afrika.

De siste tolv årene har verdiskapningen på det afrikanske kontinentet, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP), firedoblet seg.

Befolkningsveksten i Afrika kan gi velstand og muligheter for kontinentet. I mange vestlige land som Norge, venter vi en eldrebølge allerede innen 2060. Det betyr at det blir stadig flere eldre i Norge i forhold til unge. Dermed har vi færre i jobb sammenlignet med dem som blir pleietrengende.

Men selv med et fall, vil det øke dramatisk.

Dette betyr at vi vil få problemer med å finansiere videreføring av dagens velferdsordninger, uten å øke skattene eller kutte i andre offentlige utgifter. De økonomiske utfordringene som kommer med en eldrebølge, vil også andre europeiske land ha.

I Afrika er situasjonen omvendt for de fleste landene. I mange afrikanske land utgjør barn og unge under 24 år over halvparten av befolkningen. Det er disse unge menneskene som er håpet og framtiden. De er framtidens arbeidere, fordi Afrika har en stadig større andel unge i forhold til eldre i befolkningen. I Afrika har ikke andelen eldre nådd vestlig nivå.

Om seks år er ikke Kina lenger verdens mest folkerike land.

Den høye fødselsraten faller i Afrika. Det kan bli flere arbeidsdyktige og samtidig blir det ikke så mange barn å forsørge. Men selv med et fall, vil det øke dramatisk.

Verdens befolkning kommer til å endre seg frem mot 2050. Om seks år er ikke Kina lenger verdens mest folkerike land. India tar den posisjonen i 2022. De neste ti årene kommer Afrika sin befolkningsutvikling til å påvirke hele verden. Det viser FNs sine prognoser for befolkningsutvikling. I dag er vi 7,3 milliarder mennesker, og i 2050 regner vi med at tallet øker til 9,7 milliarder mennesker.

nyhetsbrevet

FNs prognoser viser at Afrika alene kommer til å stå for over halvparten av hele befolkningsveksten.

Frem til 2050 kommer befolkningen i 28 afrikanske land til å bli mer enn fordoblet.

Nigeria er det landet som vokser raskest. I dag har landet verdens syvende største befolkning. FNs prognoser viser at Nigeria allerede i 2050 vil overta USAs posisjon som landet med verdens tredje største befolkning.

Frem til 2050 kommer befolkningen i 28 afrikanske land til å bli mer enn fordoblet. Land som Kongo, Malawi, Mali, Niger, Somalia, Uganda, Tanzania og Zambia kommer i 2100 til å bli femdoblet.

Demografiprognosene viser at i 2100 vil omkring 80 prosent av befolkningen på jorda bo i Afrika og Asia. I fremtiden vil vi som lever i Vesten – Europa og Nord-Amerika – stå for under ti prosent av befolkningen.

En slik befolkningsvekst i Afrika kan by på utfordringer for kontinentet.

De kvinnene som blir født nå, vil i fremtiden bare få to barn. Det samme gjelder deres døtre igjen, og så videre. Derfor stabiliserer klodens befolkning seg på 15 milliarder mennesker. Det mener den svenske professoren Hans Rosling.

En slik befolkningsvekst i Afrika kan by på utfordringer for kontinentet. Det kan bli skapt en veldig skeiv fordeling der en liten andel av befolkningen eier stadig mere og forskjellene øker i landene.

For at Afrika skal fortsette å ha en økonomisk vekst som alle skal få en del av, er det nødvendig at mange flere unge får utdanning, arbeid, helsehjelp, og det trengs en god familieplanlegging.

Det er mange utfordringer som gjenstår for Afrika, men det er mange positive faktorer som kan utvikle Afrika til verdens midtpunkt for jobbmuligheter og business.

nyhetsbrevet