FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Lindboe har kommet hjem

Oslos Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe fremstilles som en samlende figur som ikke tidligere har drevet med politikk. Så enkelt er det ikke.

Med bakgrunn som barnelege, barneombud og barnehageleder har Lindboe framstått i media som respektert samfunnsstøtte i det godes tjeneste, med et hjerte for barn. Med andre ord en samlende ordførerkandidat som skal ut i valgkampen for å vinne Oslofolks hjerter.

Basert på nominasjonsintervjuene i medier som NRK og Aftenposten, er det vanskelig å få øye på at Lindboe har drevet noe særlig med politikk i det hele tatt. Men fram til januar i år var hun administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som fungerer som interesseorganisasjon for kommersielle barnehageeiere. Lite er mer politisk enn kampen for å omgjøre skattefinansierte velferdstjenester som barnehager om til kommersielle varer med stor fortjeneste for eierne.

Bakteppet er mange år med uforsvarlig og lovstridig drift.

Det er mange eksempler på høyst politiske saker som Lindboe frontet som PBL direktør. Et er fra 2019 da konflikten mellom de kommersielle og ideelle barnehagenes interesser internt i PBL ble satt på spissen. Små og ideelle barnehager har hatt liten innflytelse på PBLs politikk. Dette ønsket en gruppe ideelle barnehageledere en forandring på, ved å endre PBLs vedtekter. De fikk ingen støtte fra Lindboe, men kritikk: – Å forsøke å splitte organisasjonen undergraver samarbeidet, uttalte hun. Ideelle barnehager har i dag ingen reell makt i PBL, og toget gikk på Lindboes vakt.

Den interne maktkampen i PBL har jeg tidligere skrevet om i et notat om organisasjonen. En av sakene jeg også omtaler, er PBL-barnehagen Månestråle i Oslo. Den er en av flere kontroversielle tilsynssaker som landet på bordet til Lindboe da hun var PBL-direktør. Det har nylig blitt kjent at Månestråle barnehage skal stenges. Bakteppet er mange år med uforsvarlig og lovstridig drift.

Det startet med en bekymringsmelding i 2017: – Ved flere anledninger har jeg sett barna i småbarnsgruppen overlatt til seg selv. De har for eksempel ikke sokker på og er iskalde på føttene, bleiene er fulle, de gråter og gråter og gråter uten at noen tar de opp, skrev varsleren. Kommunen fulgte opp med tilsyn og veiledning i Månestråle, før de i 2019 kontrollerte pengebruken i barnehagen. Da fant de at ledelsen hadde brukt offentlige midler i millionklassen på hudpleie, treningstimer og utenlandsturer. I tillegg var lønnsnivået til eier over dobbelt så høyt som det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Driver du barnehage for å tjene penger, er det sannsynlig at du må spare inn på det samme som gir kvalitet og trygghet for barna.

I kjølvannet av den økonomiske tilsynssaken gikk tidligere ansatte ut og varslet i Klassekampen. De fortalte om kaotiske tilstander i barnehagen over år; om uforsvarlige forhold, barn som gråt, lav bemanning og høy gjennomtrekk av ansatte. – I den barnehagen handlet det om å få inn flest mulig unger og flest mulig småbarn, som gir mest mulig penger, sa en av varslerne.

Som PBL-direktør sa Anne Lindboe at hun ikke ville forholde seg til anonyme varsler og avviste bekymringene. Men i dag vet vi at varslerne hadde rett: Før sommeren kom atter en omfattende bekymringsmelding, og etter nok et tilsyn er konklusjonen at Månestråle ikke er en barnehage, kun oppbevaring. Tilsynet fant grunnleggende brudd på barnehageloven, og barn som ikke blir ivaretatt. Mange år og mange barn har gått i Månestråle barnehage siden Lindboe feide de ansattes bekymring til side.

Barnehage er en offentlig finansiert velferdstjeneste. Det som «omsettes» i barnehagen er omsorg og kvalitet. Den største kostnaden, som utgjør cirka 80% av totalen, er knyttet til personalet. Driver du barnehage for å tjene penger, er det sannsynlig at du må spare inn på det samme som gir kvalitet og trygghet for barna.

PBL gikk under Lindboe sin ledelse også langt i å bruke barn som politisk pressmiddel.

Selv i toppledelsen av PBL har man barnehageeiere som har prioritert egen fortjeneste foran barnas beste. Mangeårig styreleder, Eirik Husby, tok ut millionutbytte fra Oslo-barnehagen Økernly samtidig som han brukte for lite penger på bemanning. Det er brudd på barnehageloven. PBL klaget saken helt til topps på vegne av sin styreleder, uten hell. Lindboe uttalte at offentlige tilskudd skal brukes til det beste for barna, men mente at dette ikke var «den typen sak». Tre ulike tilsynsinstanser var uenige i det.

Sammenhengen mellom lav bemanning og høy fortjeneste er etter hvert godt dokumentert, og Lindboe ble i fjor konfrontert med et slikt mønster i de store kommersielle barnehagekjedene. Da var Lindboes respons at kvalitet ikke bare handler om «voksentetthet». Det er å hoppe bukk over forskningen som forteller oss at høy bemanningstetthet er en viktig forutsetning for kvalitet.

PBL gikk under Lindboe sin ledelse også langt i å bruke barn som politisk pressmiddel. I fjor høst oppfordret PBL sine medlemsbarnehager til å stenge i protest mot regjeringens innstramminger i barnehageloven og overfinansieringen av pensjon i private barnehager. Dette er en svært kontroversiell politisk aksjonsform som det finnes få paralleller til i Norge.

Oslo Høyre har funnet en kontroversiell kandidat i Anne Lindboe.

Lindboes innsats i PBL har nå ført henne til å bli ordførerkandidat i Oslo for Høyre. Partiet er kjent som varme forsvarere av retten til å tjene penger på offentlig finansiert velferd, og har tradisjonelt vært en av de kommersielle barnehageeiernes fremste politiske støttespillere. Eli Sævareid, eier av en av Norges mest suksessrike barnehagekjeder når det kommer til personlig inntjening, sto i fjor på lista til nettopp Oslo Høyre.

Hvorfor Lindboe og Høyre er en perfekt match, illustrerte hun selv denne uka. På Facebook skrev hun at regjeringen velger ideologi framfor barnets beste når de nå ønsker å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. At hun, med bakgrunn som barneombud, ikke ser det problematiske ved at sårbare barn settes ut på anbud, viser hvor solid hun er plassert på høyresiden både ideologisk og politisk.

Oslo Høyre har funnet en kontroversiell kandidat i Anne Lindboe. Jeg håper derfor mediene legger kosepraten til side og begynner å konfrontere og intervjue henne om politikk fremover. Lindboe har nemlig gjort et helt riktig valg ved å tre inn i Høyre – partiet hvis hjerte først og fremst banker for kapitalinteressene.