FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

Ut av mørket, inn i arbeidslivets rampelys

Vinneren av prisen «årets sosiale entreprenør 2023» bidrar til å endre våre forventninger til hva personer med utviklingshemming kan gjøre.

I et Oslo Spektrum fullsatt av norske politikere og næringslivstopper ble det nylig kjent at HELT MED ble kåret til årets sosiale entreprenør 2023. 

HELT MED skaper stillinger og rekrutterer personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Spesielt for ordningen er at de ansatte og deres arbeidsgivere får oppfølging så lenge ansettelsesforholdet varer. Dette er helt unikt for denne modellen. 

Det hviler en rekke kategorier og forutinntatte forståelser over personer med utviklingshemming det synes vanskelig å endre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) delte derfor ut prisen til den bedriften som inkluderer mennesker som møter på flest barrierer i sitt møte med arbeidslivet. 

De første HELT MED-stillingene så sitt lys i 2017. Siden den gang har inkluderingsaktøren ansatt 174 (per 10. januar 2023) personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Målet er langt større. 

Emily Ann Riedel fikk fast jobb på Scandic Forum i Stavanger gjennom HELT MED. Emily var også med for å motta prisen i Oslo Spektrum torsdag 5. januar 2023. Foto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad

Prisen skrives dermed inn i historiebøkene som en offentlig verdsettelse av en marginalisert og diskriminert gruppe. Prisen anerkjenner samtidig utviklingshemmede som en ressurs i det ordinære arbeidslivet, og i samfunnet for øvrig. 

Slik har det ikke alltid vært. 

For det hviler en rekke kategorier og forutinntatte forståelser over personer med utviklingshemming det synes vanskelig å endre. 

Fra gammelt av kjenner vi begreper som «evneveik», «ikke opplæringsdyktig» og «tilbakestående». Med disse gammeldagse begrepene som forståelsesramme, tillater vi oss selv å forstå menneskene det gjelder som evige barn. Og ut av dette møter vi dem med lave forventninger til hva de kan oppnå. 

Vaffelpedagogikken representerer ofte våre forventninger til hva personer med utviklingshemming kan lære.

En klok mann jeg kjenner sa det presist under en konferanse han foreleste på: «vi som er funksjonshemmede må lære mer enn å steke vafler.» Og han har rett. Vaffelpedagogikken representerer ofte våre forventninger til hva personer med utviklingshemming kan lære. 

Vinneren av prisen «årets sosiale entreprenør 2023» bidrar til å endre våre forventninger.

HELT MED bidrar til å viske ut vår kollektive oppfatning av personer med utviklingshemming, samtidig som de åpner et mulighetsrom for mennesker som står lengst unna deltakelse i det ordinære arbeidslivet. 

HELT MED ser gullet der andre ser gråstein.

Slik bygger den sosiale entreprenøren bro mellom privat næringsliv og offentlig forvaltning, mellom skrivebordsbyråkrater og bakkebyråkrater, og viktigst; mellom deg og meg. 

Prisvinneren tror på noe veldig mange tror er umulig. HELT MED ser gullet der andre ser gråstein. 

Når vi åpner øynene, og virkelig tør å rette rampelyset mot mennesker som lever i skyggen, skaper vi inkluderende samfunn. 

Årets sosiale entreprenør får deg og meg til å se betydningen av mangfold, og de bidrar til at en hærskare av mennesker stiger ut av mørket, og inn i arbeidslivets rampelys. 

HELT MED brøyter vei for et bedre samfunn.