FOTO: Beate Oma Dahle / NTB

Støre fortjener skryt

I sin nyttårstale gjorde statsministeren noe landets ledende politikere vanligvis ikke gjør: han løftet frem funksjonshemmedes muligheter og rettigheter.

Det er flere ting jeg skulle ønske Jonas Gahr Støre og resten av Regjeringen gjorde annerledes. Noe som kanskje ikke er så rart, ettersom jeg er aktiv i et parti som ikke er med i regjering. Likevel mener jeg Støre fortjener skryt for nyttårstalen sin.

I tillegg til å være innom mange andre viktige temaer, gjorde han også noe som vi vanligvis ikke ser fra landets ledende politikere: han løftet frem funksjonshemmedes muligheter og rettigheter.

I nyttårstalen kunne Støre fortelle om når han fulgte Adrian og Robert på en vakt på et hotellkjøkken. «De har en utviklingshemming, og har fått jobb gjennom ordningen ‘Helt Med’. (…) Selvsagt skal vi som fellesskap legge til rette for at de skal kunne jobbe», sa Støre.

For at denne systematiske diskrimineringen skal ta slutt, må funksjonshemmedes rettigheter mye høyere på agendaen.

Det var viktige ord. Selv om utviklingshemmedes arbeidsmuligheter utgjorde en liten del av talen, var det likevel en viktig anerkjennelse av vår tids viktigste likestillingskamp.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet. Likevel blir de av oss med nedsatt funksjonsevne stort sett alltid glemt når politiske avgjørelser skal tas. Det har gitt mange negative konsekvenser. For eksempel er hele 80 prosent av norske skoler ikke universelt utformet og tilgjengelig for alle. Tilgangen på BPA er også alt for dårlig, og flere velferdsordninger fungerer ikke som de skal. Alt dette dytter folk ut av samfunnet.

For at denne systematiske diskrimineringen skal ta slutt, må funksjonshemmedes rettigheter mye høyere på agendaen. Nettopp derfor er det så viktig at Støre trekker frem funksjonshemmede i nyttårstalen sin, at Anette Trettebergstuen utnevnte et medlem med nedsatt funksjonsevne til Ytringsfrihetskommisjonen og at regjeringen i Hurdalsplattformen slår fast at de vil føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir inkludert.

Jeg håper Jonas Gahr Støres lovende ord i nyttårstalen er starten på en snuoperasjon i norsk politikk.

Fine ord i nyttårstaler og representasjon i kommisjoner og utvalg, er viktig. Men det er ikke nok i seg selv. Ord må følges opp av handling. Det er mye regjeringen bør gjøre det neste året: inkorporere CRPD i menneskerettsloven, styrke BPA-ordningen, gjøre universell utforming til normalen, forbedre velferdstilbudene, øke potten til aktivitetshjelpemidler, redusere egenandelene og styrke helsetilbudet.

Jeg håper Jonas Gahr Støres lovende ord i nyttårstalen er starten på en snuoperasjon i norsk politikk. Funksjonshemmedes muligheter og rettigheter må settes på den politiske dagsorden i mye større grad enn i dag. Dette er vår tids viktigste likestillingskamp, og den vinnes bare hvis politikerne aktivt velger å prioritere saken. Vi i Partiet Sentrum løfter kampen for et likestilt samfunn og mot utenforskap aller høyest, og håper Støre blir med!