Cato Brunvand Ellingsen

Vernepleier

Cato Brunvand Ellingsen er bergenser bosatt i Oslo.

Han har utdanning som vernepleier med mastergrad i habilitering.

Han har jobbet i tjenester til personer med utviklingshemming og/eller autisme, som miljøterapeut, veileder og leder. Jobber i dag som spesialrådgiver i Stiftelsen SOR.

I flere år var han ansatt og tillitsvalgt i LO forbundet Fellesorganisasjonen (FO), både på lokalt og nasjonalt nivå.

Er politisk representant i Rådet for funksjonshemmede i Oslo, og har over år engasjert seg i debatter knyttet til funksjonshemming, mangfold og inkludering blant annet gjennom bloggen vernepleieren.com

Han er nå første vararepresentant til Stortinget for Oslo SV.