FOTO: Zairon/Wikimedia Commons

Nordområdene nå

Nordområdene blir avgjørende for Norges framtid. Likevel er Arktis usynlig i fortellingen om Norge. Nå er det på tide å endre de mentale kartene våre.

Spennende ting er på gang i nord. Havnæringene vokser, turistene strømmer til og flere ønsker å studere i “Arktis”. Regjeringen har store ambisjoner; den nordlige regionen skal være både bærekraftig og verdiskapende. Men til tross for gjentatte understrekninger om hvor viktig nordområdene er, har dette langt i fra blitt en snakkis blant folk flest.

Her må det tas noen grep – og dette raskt.

Oppfatningen av nordområdene som et geopolitisk kokepunkt “lang der borte” ser ut til å være utbredt sørpå. Men nordområdene er så mye mer enn det.

Utviklingen i nord kan ikke forbli et lokalt anliggende for spesielt interesserte. Det handler nemlig om framtida vår – som nasjon.

 

Våkne opp! Norge er en arktisk nasjon

Det er langt fra Oslo til Kirkenes. Derfor faller det ikke naturlig for folk i sør å tenke på det som skjer i nord i det daglige. Men heller ikke i nord tenker folk flest over hvor viktig deres landsdel er for Norges fremtidige økonomi.

I framtida skal vi i større grad leve av havressurser. Her er Norge fremst på forskning, bærekraftig vekst og moderne teknologi. I nord har vi vitenskapelige miljøer som er best i verden når det gjelder hav, fiskeri og klima. Dette vil på sikt skape arbeidsplasser og gi penger i statskassen.

Hva ville skjedd hvis det ble forbudt å fiske, kjøre bil og drive med næringsaktivitet innenfor polarsirkelen?

Sånn sett er nordområdene våre en internasjonal suksesshistorie. Den kan vi ikke ta for gitt. Norge er best på Arktis, det er viktig at det fortsetter sånn, og det bør bli et tema i både Oslo og Tromsø.

Norge er faktisk en arktisk nasjon. Over halvparten av landet ligger innenfor polarsirkelen. Likevel virker det som om de færreste av oss har et forhold til dette.

Kanskje handler det om våre mentale kart og om vår nasjonale identitet? Det arktiske har en liten plass i fortellingen om Norge.

Her må det tas noen grep – og dette raskt.

Hvorfor, spør du?

 

Verdens øyne rettes mot Arktis og våre egne nordområder

Det skyldes flere ting. Klimaendringene gjør at verdens øyne rettes mot nord. Mange, både her hjemme og i byer som Paris og Brussel, ser på Arktis som et verneverdig område. Stadig flere utenlandske aktører vil ha forbud mot all aktivitet nord for polarsirkelen.

De tar ikke høyde for at 10 prosent av den norske befolkningen bor og jobber i Arktis. De ser ikke våre moderne arktiske byer som Tromsø, der man kan twitre fra fjelltoppene og velge blant flust med barer og restauranter på kveldstid.

Hva ville skjedd hvis det ble forbudt å fiske, kjøre bil og drive med næringsaktivitet innenfor polarsirkelen? Da ville lokalsamfunnene i Kirkenes, Tromsø og Bodø blitt til ødemark i løpet av kort tid.

 

Ikke gjør Nord-Norge til et museum

Miljø og bærekraft må helt klart stå i sentrum når vi snakker om vekst i nord, men vi kan ikke gjøre Nord-Norge til et museum. Derfor er det viktig å vekke til liv et tydeligere bilde av nord, ikke bare i regjeringskvartalene, men også rundt folks middagsbord.

Dessverre er hjerneflukt mot sør et hinder for landets “mest skapende og bærekraftige region”.

Vi må sørge for at folk forstår at avstanden mellom sør og nord er kortere enn man tror. På denne måten vil vi kunne ta eierskap til utviklingen.

Det vil være avgjørende for hele landets økonomiske fremtid.

 

Det handler om mennesker

Mulighetene i nord handler først og fremst om mennesker. Uten hjernekraft og kompetanse får vi ikke utnyttet potensialet i de enorme ressursene i havet. Det er de som bor i nord som skal drive fram en utvikling som kommer hele landet til gode.

Dessverre er hjerneflukt mot sør et hinder for landets “mest skapende og bærekraftige region”.

De som skal fortelle landsdelens historie til resten av landet flytter vekk. Det er viktig å snu denne trenden. Vi trenger kloke hoder og flittige hender med engasjement og iver som flytter til nord, ikke vekk derfra. Dette er en viktig sak for hele AS Norge.

 

Sett Nord-Norge på Norgeskartet

Washington og Ottawa ser til Nord-Norges moderne arktiske samfunn. I våre nordområder har vi nemlig klart å skape vekst, etablere tillit, og stabilitet på tvers av historiske og politiske skillelinjer med naboland. Barentssamarbeidet har bidratt sterkt til et stabilt forhold til Russland, selv i storpolitisk krevende tider.

Nordområdene må kjennes relevante for folks liv.

Dette er langt mer enn våre arktiske naboland kan vise til. Suksesshistoriene er mange. Men få kjenner til dem.

Derfor må vi sette Nord-Norge på Norgeskartet og få nordområdene inn i våre mentale kart. Arenaer som Arctic Frontiers, High North Dialogue og Kirkeneskonferansen gjør en innsats for dette.

Men det er ikke nok å snakke utelukkende om storpolitikk, forskning og næringsliv. Nordområdene må kjennes relevante for folks liv. Både i nord og i sør.

Det første vi bør gjøre er å snakke mer sammen på tvers av landsdelene. Og gjøre det oftere.

nyhetsbrevet