FOTO: Vidar Ruud, ANB

Virkeligheten i private barnehager

Private barnehager har mest fornøyde foreldre.

Lina Aas-Eng skriver en historie om sin personlige opplevelse i møte med en barnehage i Agenda Magasin 23. mars. Tilstanden Aas-Eng beskriver i denne ene barnehagen, er fullstendig uakseptabel. Det er et brudd på lovverket og noe ingen skal oppleve. Situasjonen burde vært håndtert og stoppet umiddelbart.

Dårlige barnehager må bort, uavhengig av hvem som driver den. Hvis Aas-Eng vet om flere eksempler på slik drift, må det meldes til tilsynsmyndigheten umiddelbart.

Barnehagesektoren er sunn og en norsk suksesshistorie.

Når det er sagt. Det går ikke an å bruke et slikt enkelteksempel til å kaste skygger over en hel sektor.

 

Dette er virkeligheten i private barnehager

Vi snakker mer enn gjerne om hvordan det står til med de private barnehagene og sektoren for øvrig. Barnehagesektoren er sunn og en norsk suksesshistorie.

Nylig publiserte tall fra Utdanningsdirektoratet forteller om en positiv utvikling i sektoren, til beste for barn, foreldre og resten av samfunnet.

Bemanning (antall barn per ansatt) er en av faktorene som forteller noe om kvalitet i barnehager. I private barnehager er det i snitt 6,17 barn per ansatt, mot 6,4 barn for fem år siden. Bemanningen nærmer seg nivået i kommunale barnehager som har et snitt på 5,92 barn pr. ansatt.

Pedagog-andelen i sektoren har også hatt en positiv utvikling, og her er det private barnehager som leder an.

  • 41,5 prosent av de ansatte i de private barnehagene er barnehagelærere, mot kun 36,9 prosent for fem år siden.
  • 40,9 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene er barnehagelærere, mot kun 37,6 prosent for fem år siden.

Dyktige og engasjerte pedagoger er avgjørende for at barnehagen skal kunne tilby et godt pedagogisk tilbud.

nyhetsbrevet

Foreldreundersøkelser har i åtte år på rad vist at private barnehager har mest fornøyde foreldre. I tillegg er styrere i private barnehager mer tilfredse med sine ansatte, materiell, budsjett og vikarbudsjett. Hvordan kan styrerne være det hvis eieren sitter på bakrommet med sugerøret ned i barnehagekassa, slik enkelte prøver å fremstille det?

Det er ikke tvil om at eiere og drivere i norske barnehager er nytenkende.

PBL-tariff sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. Ved sammenligninger ser vi at PBL-tariffen enten er like god eller bedre enn det som ligger i KS-tariff. Det er dermed ikke mulig å drive rovdrift på ansatte så lenge barnehagen er medlem med PBL-tariff. Per i dag er også pensjon bedre for ansatte med PBL-tariff sammenlignet med offentlig ytelsespensjon. 

 

Innovasjon og mangfold

Etter fremveksten av private barnehager og oppnåelse av tilnærmet full barnehagedekning, har kvaliteten i barnehagene skutt fart. Det finnes i dag et mangfold og variasjon blant private barnehager som vitner om stor innovasjon. Idrettsbarnehager som fokuserer på fysisk aktivitet, tur- og naturbarnehager der barna er ekstra mye ute. Forskerbarnehager, kunst- og kulturbarnehager og musikkbarnehager, for å nevne noen.  Det er ikke tvil om at eiere og drivere i norske barnehager er nytenkende og innovative.

Tilsynsmyndigheten skal være sikkerhetsnettet til foreldrene.

Alt dette tyder på at private barnehager driver godt, og med tanke på barnas beste. Dette klarer dyktige eiere og drivere av offentlig godkjente private barnehager på tross av det urettferdige finansieringssystemet det opereres med i dag.

Aas-Eng skriver at «Noen må skape verdiene før vi kan dele dem» og «De (private barnehager, red. anm.) skaper ingen merverdi». Hvis det å drive kvalitetsbarnehager som legger et godt grunnlag og en god start i livene til så mange ikke er verdiskapende, så vet ikke vi hva som er det. Men hun tenker vel helst på profitt.

Den mest oppsiktsvekkende påstanden Lina Aas-Eng kommer med i sitt innlegg er at hun skal ha varslet bydelen om denne barnehagen og fått til svar at det var lite som kunne gjøres.

Å stemple en hel sektor ut fra enkelteksempler, er helt urimelig.

Tilsynsmyndigheten skal være sikkerhetsnettet til foreldrene. Når dette svikter, er det et større problem enn at enkeltbarnehager svikter – selv om det også er alvorlig.

Å stemple en hel sektor ut fra enkelteksempler, er helt urimelig – spesielt når det viser seg at det er en enkeltbarnehage og tilsynsmyndigheten som har sviktet.

nyhetsbrevet