FOTO: Terje Pedersen/ANB

Solberg bløffer

Og hun vet det.

Erna Solberg sa på TV søndag kveld at problemet med Sylvi Listhaugs språkbruk var at det skygger for en viktig debatt om virkemidler mot terror. Det er tullprat, og heller ikke Erna Solberg tror på alvor at uenigheten mellom H/Frp på den ene siden og Ap/V/KrF på den andre siden, er viktig for kampen mot terror.

Stortinget har fått seg forelagt et forslag om at personer med dobbelt statsborgerskap, og som blir dømt for terror/terrorplanlegging, skal kunne fradømmes det norske statsborgerskapet. Det har de gitt tilslutning til, Ap inkludert. Så har regjeringen foreslått at også personer med dobbelt statsborgerskap som IKKE er dømt for noe ulovlig, skal kunne bli fratatt det norske statsborgerskapet, men da plutselig uten domstolsbehandling.

Å frata noen statsborgerskapet har null praktisk effekt for akutt terrorbekjempelse.

Da har et flertall, inkludert Arbeiderpartiet, sagt at domstolsbehandling må til. Dette er HELE uenigheten mellom H/Frp og resten. Siden dette er en uenighet man umulig kan bli opprørt av fra regjeringens side, har Frp laget et meme og en følgetekst som lyver om hva uenigheten går ut på.

nyhetsbrevet

Politiet kan allerede i dag inndra passet til personer de frykter vil begå kriminalitet på reise i utlandet. Folkemord, terrorisme, med med, nevnes spesielt i passlovens paragraf 5. De kan videre varetektsfengsle personer som har begått terrorisme eller som planlegger det. Å frata noen statsborgerskapet har null praktisk effekt for akutt terrorbekjempelse.

Dette vet Erna Solberg. Hun velger å bløffe.

Antallet personer med dobbelt statsborgerskap er lavt i Norge. Antallet personer med dobbelt statsborgerskap som er potensielle terrorister, enda lavere. Antall potensielle terrorister med dobbelt statsborgerskap som politiet kan «single ut» og inndra statsborgerskapet til, er lik null eller tilnærmet null. Det har ingen betydning, det er ingen «viktig debatt» om terrorbekjempelse. Men det ER en viktig debatt om hvordan vi sikrer Grunnlovens bestemmelser.

Dette vet Erna Solberg. Hun velger å bløffe, slik Sylvi Listhaug og saksordfører Jon Helgheim gjør det. Jeg har krangla med Helgheim i to døgn på hans Facebook-side. Han blir avkledt og tatt i løgn, men han gir faen. Som Trump. Som Listhaug. Dette vet Erna Solberg. Men hun velger å gi faen hun også.

nyhetsbrevet