FOTO: John Greiner Olsen / Stortinget

Mens vi venter på politisk innovasjon

Alle statsbudsjett burde følges av en diskusjon om hva vi kan gjøre annerledes.

Et statsbudsjett på ufattelige 1350 milliarder kroner skal fordeles. Det skal sikre gode offentlige tjenester. Og det skal gjøre oss i stand til å møte utfordringer som inkludering, eldrebølge, klima og behov for nye arbeidsplasser.

Albert Einsteins har sagt at galskap er å gjøre det samme om og om igjen – og forvente et helt annet resultat. Dessverre er det samme følelse man får når Stortinget behandler et budsjett. Svaret på ethvert problem er å pøse på med mer penger. Penger har vi nemlig nok av.

Innovasjon, teknologi, helhetsblikk og forebygging bør være våre nye mantraer.

Faktisk har Norge dobbelt så mange penger per innbygger til disposisjon som Sverige og Finland. Likevel får vi ikke en tilsvarende gevinst i den andre enden.

Hvis vi skal ha et annet resultat, må vi gjøre noe annerledes.

Den norske kunnskapsnæringen er stor og består av mange kreative problemløsere. De omsetter for hundrevis av milliarder i inn- og utland, men kun en brøkdel av innovasjon og gevinst tilfaller offentlig sektor. Derfor trenger vi mer politisk innovasjon. Derfor trenger vi politikere som ikke bare prøver å løse ett problem av gangen, men som også ser helheten. Først må nemlig vi ha et mål om hva vi skal oppnå. Svaret er sjeldent å forsøke de samme vante løsningene med en større lommebok.

Eksempel på innovasjon og teknologi i utdanningssektoren er digitale læremidler.

Bedre anskaffelsesprosesser alene kan spare offentlig sektor for 20-30 milliarder kroner i året – eller om lag halvparten av det vi bruker på politi og høyere utdanning til sammen. En økt satsing på forebygging i helsesektoren kan gi en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 80 milliarder kroner. Det er like mye som det offentlige bruker på landbruk, kultur og næringspolitikk til sammen.

Innovasjon, teknologi, helhetsblikk og forebygging bør være våre nye mantraer.

Eksempel på innovasjon og teknologi i helsesektoren er en enkel blikk-sporingstest som avdekker kognitiv svikt og demens i et tidlig stadium. Dermed kan man starte medisinering tidligere. Eller enda bedre: Man kan sette pasienten i stand til selv å ta ansvar for å utsette sykdom gjennom fysisk aktivitet og kosthold. Dette er god forebygging som gjør at vi må reparere mindre. Og det gir rom for avansert medisinsk behandling på sykehus til de som virkelig trenger det.

Eksempel på innovasjon og teknologi i utdanningssektoren er digitale læremidler. Ikke bare bidrar de til mer variert undervisning – de kan avdekke hvilke områder hver elev sliter med. Deretter kan læring og oppgaver tilpasses den enkeltes nivå, og hindre frafall senere i utdanningsløpet.

Ferd har anslått at samfunnet tjener 12 millioner kroner hvis en elev som har falt utenfor kommer tilbake til skole og deretter arbeider i 35 år. Og da har vi ikke tatt med besparelser i helse, justis og sosiale ordninger. Det er god forebygging som gjør at vi må reparere mindre. Og det gir rom for mer tilrettelagt undervisning til de som virkelig trenger det.

Vi må først bestemme oss for hva vil oppnå og hva tiltaket skal lede til.

Eksempel på innovasjon og teknologi innen klimasektoren er større trykk på sirkulær økonomi. Plattformteknologi og delingsøkonomi gir bedre bruk av ressurser som ellers står uvirksomme. Krav til bærekraft gjennom hele livsløpet til et produkt – og mer gjenbruk av materialer – gir mindre slitasje på miljøet. Det er god forebygging som gjør at vi må reparere mindre. Og så slipper vi å belage oss på å rydde hav og strender for plast i etterkant.

Vi har sterke innovasjons- og teknologimiljøer. Og vi vet at forebygging er en god idé. Vi vet også at utdanning, helse og bærekraft er nøkler for at vi alle skal få det bedre, hvilket er politikkens mål. Vi må derfor slutte å bruke mer penger på det som ikke virker. Vi må først bestemme oss for hva vil oppnå og hva tiltaket skal lede til. Deretter må vi i fellesskap skape nye helhetlige og tverrfaglige løsninger for å komme dit. Det er politisk innovasjon.