Tina Stenkløv
FOTO: Tina Stenkløv

Vi trenger en bedre AFP, ikke en som er reformert

Hvilke ungdommer tenker på AFP idet de skal ut i arbeidslivet for første gang? Det tror jeg ikke er mange.

Som frisør blir jeg bekymret over debatten om ny, reformert AFP. Jeg vil, akkurat som Vebjørn Furuseth gir uttrykk for i et debattinnlegg i Adresseavisen 10. oktober, pensjonere meg med verdighet og vil si at dagens AFP-ordning absolutt har sine hull. Jeg mener likevel at en reformert AFP ikke er veien å gå dersom frisøren og kokken skal få en verdig pensjon.

Det kan virke som at det er enten reformert AFP eller ingen AFP som er spørsmålet. At dersom vi ikke kommer i havn med en reformert AFP, så forsvinner hele AFP-ordningen ut av hendene på arbeidsfolket. Men det fins alltid et alternativ. Vi kan for eksempel se til offentlig AFP, som har funnet løsninger på noen av hullene privat AFP har.

Vi må ta kampen for de som er unge i dag og heller jobbe for å tette hullene i den ordningen vi har.

Med den reformerte AFP-ordningen vil kravet til å få full AFP bli altfor strengt, da de som er unge i dag blir nødt til å jobbe mer enn 40 år i en bedrift med tariffavtale for å nå opp til dagens nivå. Ikke nok med det, men det må skje før de fyller 62 år. Utredningen som foreligger, viser at det er bare 3–4 prosent som kommer til å oppnå dette. Det betyr at rundt 96 prosent vil få en betydelig lavere AFP-pensjon enn i dag.

Med dagens ordning ligger opptjeningen i folketrygden til grunn. Blir det en reformert AFP, blir det kun opptjening i bedrifter med tariffavtale. Jeg starta som frisørlærling som 18-åring i 2005. I årene 2005–2012 jobba jeg i salonger uten tariffavtale/AFP. Med den nye ordningen vil jeg derfor ikke kunne oppnå full AFP.

Vebjørn skriver om de samme utfordringene vi i frisørbransjen har, med kne-, skulder- og ryggplager. Med forslag om ny reformert AFP vil det bety at mange mister opptjening på grunn av sykefravær. Dette vil også gjelde personer som tar ut foreldrepermisjon.

Si et solidarisk og tydelig nei til ny, reformert AFP.

Vi må ta kampen for de som er unge i dag og heller jobbe for å tette hullene i den ordningen vi har. Vi kan ikke gå for en ny ordning som gjør at arbeidsfolk taper pensjon for å føre slekta videre eller blir sykmeldt. Vi kan ikke gå for en ordning som gjør at man må starte i en bedrift med tariffavtale før man fyller 22 år – og jobbe sammenhengende i tariffbedrift over 40 år før man kan gå av med full opptjening.

Hvilke ungdommer tenker på AFP idet de skal ut i arbeidslivet for første gang? Det tror jeg ikke er mange, og det gjør meg svært bekymret for de unge som nå muligens blir rammet av en ny ordning.

Jeg ønsker Vebjørn og resten av Fellesforbundet lykke til med landsmøtet. Si et solidarisk og tydelig nei til ny, reformert AFP, og ja til å forbedre dagens ordning ved å tette alle hull.

(Teksten ble først publisert i Adresseavisen.)