Are Tomasgard

LO-sekretær

Are Tomasgard ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han har mange år bak seg som tillitsvalgt i fagbevegelsen på lokalt og fylkesplan, samt flere perioder som lokal- og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet.

Are Tomasgard har blant annet vært gründer, forfattet av bok om forhandlingsvisdom og selvstendig næringsdrivende.

Han er utdannet fagopperatør innen elektro kjemisk prosess industri, men også bedriftsøkonom (BI). Are har studert delfag innen organisasjonspsykologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi.

Twitter
Følg Are på Twitter