Ommund Stokka

Områdeansvarlig, Industri Energi

Ommund Stokka leder Industri Energis arbeidslivsavdeling og deres kampanjer mot sosial dumping, og har i flere år arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.