Arne Johan Vetlesen

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo

Arne Johan Vetlesen (f. 1960), Dr. philos, er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og har utgitt flere bøker om etikk og politisk filosofi.