Jan-Olav Henriksen

Professor i religionsfilosofi ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo.

Jan-Olav Henriksen (f. 1961) Dr.theol. og dr.philos, er professor i religionsfilosofi ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo, og har utgitt bøker om menneske og natur i etisk og religionsfilosofisk perspektiv.