Fredrik Juel Hagen

Sentralstyremedlem, Fremskrittspartiets Ungdom

Fredrik Juel Hagen er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom.