Helge Schwitters

Internasjonal rådgiver

Helge Schwitters er internasjonal rådgiver i Agenda og jobber særlig med bistand og global helse. Han er tidligere leder av European Students’ Union og vært særlig involvert i organisasjonens arbeid med menneskerettigheter og solidaritet. Ellers har han bakgrunn som forskningspolitisk rådgiver for Forskningsinstituttenes fellesarena og rådgiver for internasjonal direktør i NOKUT. Han har hatt flere styreverv, blant annet i SAIH, Universitetsstyret ved UiO, og Senter for Internasjonalisering av Utdanning.