Henriette Sinding Aasen

Professor

Henriette Sinding Aasen er professor på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsområde er velferdsrett, med særlig fokus på sammenhenger mellom helse og menneskerettigheter. Hun har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter om forholdet mellom rettslig regulering, demokratisk styring og sosialt medborgerskap. Sentrale temaer i hennes forskning er vern om individuell selvbestemmelse ved ytelse av helsehjelp, rett til likebehandling og adekvate helsetjenester for ulike grupper, rettslig styring av profesjonelt skjønn, konstitusjonelt vern om velferdsrettigheter.