Jørn Jacobsen

Professor

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Jacobsen forskar og underviser i strafferett, i tillegg til å leie Ph.d.-programmet ved fakultetet.

Jacobsen er òg redaktør for Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice.