Kimberley Pallenschat

studentpraktikant hos Tankesmien Agenda.

Hun har bachelor i sosialantropologi og internasjonale relasjoner fra Universitetet i Exeter, og tar for øyeblikket mastergrad i sosial- og kulturantropologi ved Universitetet i Hamburg.

I 2017/18 bodde hun ett år i Yangon, Myanmar, hvor hun var i praksis hos Goethe-Instituttet og den tyske Friedrich-Ebert-Stiftelsen. Ved siden av gjorde hun etnografisk feltforskning til bacheloroppgaven sin, som hun skrev om hvordan Rohingya-krisen blir oppfattet i Myanmar.