Marte Gerhardsen

Leder, Tankesmien Agenda

Marte leder Tankesmien Agenda. Hun har jobbet som divisjonsdirektør i DNB og som generalsekretær i CARE. Før det var hun ni år i UD, både som diplomat ved ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og miljøseksjonen.

Hun var også rådgiver i Sosialdemokrater mot EU i 1994.

Marte er styremedlem i NOREF (Norsk ressurssenter for fredsbygging) og er medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter.

Hun var medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget om skatteparadis. Tidligere har Marte vært styremedlem i CARE International, Flyktninghjelpen, leder for AUF i Oslo, medlem i AUFs sentralstyre og Natur og Ungdoms sentralstyre.

Marte er statsviter, med en master i statsvitenskap fra London School of Economics.

Twitter
Følg Marte på Twitter