Øivind Bratberg

Statsviter

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han er en aktiv kommentator om samfunnsforhold i Storbritannia og har skrevet flere bøker om britisk politikk, blant annet Skyggebilder av Storbritannia (2013) og Britiske statsministre 1900–2015 (med Hans Olav Lahlum).

Sammen med Nik. Brandal og Dag Einar Thorsen har han også skrevet boka Sosialdemokratiet.. Fortid, nåtid, framtid (2011) om sosialdemokratisk tenkning før og nå.