FOTO: Stortinget/Flickr cc

All makt i denne sal

Det stemmer ikke at grove feil må til for å felle en regjering. Det holder at regjeringen ikke lenger har flertall i Stortinget.

Denne høsten vil vi etter alle solemerker få en ny regjering. Enten bestående av KrF, Sp og Ap, eller KrF, V, H og FrP. Hvilket av de to alternativene som vil få et flertall på KrFs landsmøte 2. november, er på nåværende tidspunkt umulig å slå fast.

Dessverre for diskusjonen om KrFs veivalg, er det flere som har tatt til orde for at det vil være udemokratisk å bytte ut en regjering midt i en stortingsperiode. Dette er feil, og det er oppsiktsvekkende at landets statsminister sier at «mange vil kunne oppleve det som mangel på demokrati».

Velgerne bestemmer Stortingets sammensetning ved valg. Deretter vil den sammensetning av partier som har tillit hos et flertall av Stortingets partier, utgå fra dette Stortinget. Som et minimum må en regjering få flertall for statsbudsjettet i Stortinget. Mistillit er den ordinære konstitusjonelle mekanismen for regjeringsskifte i Norge, slo jussprofessor Eirik Holmøyvik fast i Agenda Magasin i forrige uke.

En regjering sitter så lenge den har tillit i Stortinget.

Flere, blant andre næringsministeren, argumentert for at en regjering må felles, eller gå av, på grove feil. Dette stemmer ikke. En regjering sitter så lenge den har tillit i Stortinget. Det er nok i seg selv at det er for stor avstand mellom Stortingets flertall og regjeringens politikk, for at en regjering skal kunne måtte gå av. Det skjedde for eksempel med regjeringene Lyng og Hornsrud.

KrF er på vippen i Stortinget, og i realiteten betyr det at regjeringens tillit i Stortinget er et spørsmål om KrFs tillit. KrF er satt i den posisjonen av velgerne. Hvis KrF kommer til at avstanden til dagens regjering er større enn til et annet regjeringsalternativ, er det helt i tråd med våre parlamentariske spilleregler at Stortinget stiller seg bak det regjeringsalternativet et flertall har tillit til. Det kan tenkes at koalisjonen Solberg har hatt i ryggen i Stortinget har vært for skjør til at koalisjonen holder sammen. Og det kan tenkes at den ikke har vært det.

KrFs interne prosess vil avgjøre hvilken regjering som har Stortinget i ryggen. Slik fungerer det parlamentariske demokratiet. En regjering som ikke har Stortingets tillit, må gå.