FOTO: Jonas Alexsnder Larsen

Audun Lysbakken (SV)

Med hjelpepleiere i Groruddalen, lærere i Berlevåg og Alexandria Ocasio-Cortez. Mot styregrossister med byvilla og fossilindustrien.

Halvor F. Tretvoll har oppsummert partilederforedragene for deg! Her finner du de andre foredragene: Istedenfor en valgomat.

Audun Lysbakken kjenner på et nytt alvor i sitt indre. Også lokalvalget er for ham koblet til en uro over særlig to avgrunnsdype kriser: Klimakrisen, som ikke er teoretisk lenger, men noe vi kan se med egne øyne, og ulikhetskrisen, som fører til at makt og rikdom samles på stadig færre hender.

Den første av disse er den viktigste i Lysbakkens hode. Her står vi overfor noe mer akutt enn finanskrisen. Ja, dette er større enn en krig, kan han fortelle. Denne krisen er eksistensiell. Og det neste tiåret vil bli avgjørende. For Lysbakkens er ti år veldig, veldig lite.

Også den andre krisen har noen ganske forferdelige konsekvenser, selv om det dystopiske alvoret er tonet noe ned her: «I samfunn der ulikheten øker, går det sosiale limet langsomt i oppløsning», lyder det. Slik Lysbakken ser det, går også dette veldig, veldig fort. Mye fortere enn folk forstår og det man vanligvis legger i ordet «langsomt».

Siden SV er det rødgrønneste av alle rødgrønne partier, er dets rolle i historien å løse begge de to krisene samtidig. De skyldes begge at kapitalismen har løpt løpsk. Og de kan begge løses ved å mobilisere «de mange mot de få», ifølge slagordet Lysbakken har lånt av Jeremy Corbyn.

 

nyhetsbrevet

 

For SV-lederen er det deilig at det ikke er gammeldags å være sosialist lenger. Det gir ham håp. Det er bare å se til USA, tradisjonelt en kilde til alt som er galt i SVs idéverden. Der bor nemlig Alexandria Ocasio-Cortez, Demokratenes politiske stjerneskudd, som er i ferd med å gjøre sosialisme til noe skikkelig ungt og kult. Hun heier Lysbakken veldig mye på.

Han vet at det i Norge er fjord, fjell og mer sosialisme enn de fleste andre steder. Denne norske sosialismen vil SV også bevare. Det er den som har gjort Norge til det Norge er, og det er den som skal sikre at Norge kan bli det Norge skal bli etter oljen, for å si det med en nokså krøkkete formulering.

Likevel er Ocasio-Cortez altså verdt å importere. Istedenfor å la «Norge bli et land der dårlige høyreideer kommer for å dø», vil SV-lederen redde både rettferdigheten og bærekraften ved hjelp av en feit, politisk plan. Den har sågar fått det nokså amerikaniserte navnet «ny grønn deal».

Omstillingene kommer enten vi vil det eller ikke. For Lysbakken betyr det at den eneste ansvarlige økonomiske politikken må innebære en styrt avvikling av petroleumsøkonomien.

Det han fikk ut av å se Lykkeland på tv, var at vi samtidig må sikre at naturresursene våre kommer hele befolkningen til gode. Det er nettopp derfor vi ikke må privatisere bort den fornybare energien.

Istedenfor vil Audun Lysbakken altså lage en plan.

Hør hele foredraget hos NRK her.