FOTO: Jonas Alexander Larsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Med Oscar Wilde og Hans Nielsen Hauge. Mot Gordon Gekko og dem som påfører familier skam.

Halvor F. Tretvoll har oppsummert partilederforedragene for deg! Her finner du de andre foredragene: Istedenfor en valgomat.

KrF-lederen åpner med Oscar Wilde, men uten å nevne at han ble straffeforfulgt som homofil i viktoriatidas England. Sitatet er ment å fange en KrF-essens: «En kyniker vet alle tings pris, men ingentings verdi.»

Kjell Ingolf Ropstads poeng er selvsagt at KrF vet alle tings verdi, og at den ikke alltid kan måles i penger. Slik vil han – noe overraskende, kanskje – gjerne framstille KrF som et kapitalismekritisk parti, eller i alle fall melde det på i den økonomiske debatten.

Ondskapen inkarnert er Gordon Gekko, som sier «Greed is good» i filmen Wall Street fra 1987. Den kristeligdemokratiske tradisjonen, som Ropstad knytter an til, er derimot opptatt av moral og etikk i økonomien.

«KrF skal være den sosiale markedsøkonomiens representant i Norge», som det heter. Her er haugianerne, en kristen vekkelsesbølge som tok initiativ til sosiale reformer, partilederens forbilde.

 

nyhetsbrevet

 

Istedenfor grunnleggende interessekonflikter, er det graden av sosial forankring i lokalsamfunnene som avgjør om næringslivet ligner mest på Gordon Gekko eller Hans Nilsen Hauge i Ropstads hode.

Den viktigste samfunnsaktøren blir dermed de familieeide bedriftene, lokalsamfunnets støtter, solide borgere med sosial samvittighet. Det er disse som vil ta ansvar og gi noe videre til neste generasjon. Det er disse KrF vil løfte: «Vi trenger flere kapitalister i Norge for at vi skal få mindre markedstenkning», som KrF-lederen noe underfundig formulerer det.

Grunnleggende sett er motivasjonen for familiepolitikken den samme: Det finnes noe som ikke kan måles i penger. I likhet med de små og mellomstore, lokale bedriftene, er det mening at familiene skal bygge samfunnet nedenfra. De skal også løftes av KrF. De skal få større frihet til å leve slik de vil, og til å tenke på andre ting enn veksten i BNP.

I tillegg er selvsagt Trump og klima og global ulikhet «blodig alvor» for Kjell Ingolf Ropstad. Men her er det mest som en ettertanke.

Hør hele foredraget hos NRK her.