FOTO: Jonas Alexander Larsen

Jan Tore Sanner (H)

Med Jan P. Syses gamle sjømenn, nye skolebøker og enkeltmennesket. Mot nettroll, utenforskap og venstresidens utopister.

Halvor F. Tretvoll har oppsummert partilederforedragene for deg! Her finner du de andre foredragene: Istedenfor en valgomat.

Ifølge Jan Tore Sanner er Høyres dypeste rasjonale å overlevere samfunnet i minst like god stand til våre etterkommere. Det betyr at vi ikke må fucke ting opp, for å bruke ord Sanner neppe ville tatt i sin munn. Selv kaller han det «å ta forvalteransvar».

Det innebærer å håndtere alt det som historien kaster mot oss. Samtidig må vi ikke tro at vi kan gjøre særlig mye for å styre dens skjeve gang. Jobben er å gjøre folk og samfunn i stand til å klare seg best mulig, ikke å realisere en eller annen utopi. Dette i motsetning til venstresiden.

Tidligere statsminister Jan P. Syse har sagt det slik: «De gamle sjømenn styrte etter stjernene. Ikke for å komme dit, men for å holde stø kurs.» Det er et sitat Sanner trykker til sitt bryst.

For Høyre er det enkeltmenneskene, familiene og de nære fellesskapene som skal klare brasene. De er grunnmuren vår, som skal støttes og styrkes. De skal få frihet, tillit og ansvar til selv å gå løs på alt det som kastes mot oss. Da blir det kreativt mangfold og privat initiativ, nøyaktig det Sanner anser som vår alles redning når krisene står i kø.

Nestlederen har oppdaget at kloden snurrer raskere enn tidligere. Desto viktigere blir det å sette mennesker, bedrifter og lokalsamfunn i stand til å takle endring, synes han.

Sanner lever i en verden der klimakrisen stiller oss på noen virkelig store prøver. Likevel bruker han aller mest tid på endringer i samfunnsdebatten. Den har blitt verre, med for mye netthets og falske nyheter.

 

nyhetsbrevet

 

I tillegg er Sanner bekymret for økende utenforskap, for eldrebølgen, velferdsstatens økonomiske bærekraft og for en verden der de storpolitiske motsetningene tilspisses.

Høyres løsning i møte med slike kaoskrefter er å styrke borgernes evne til selvstendig tenkning. Derfor er nye læreplaner viktig. Nå skal ungene lære livsmestring, bærekraft og medborgerskap. I tillegg skal også vi andre få jevnlig påfyll av kompetanse, noe vi nok trenger, så fort som kloden snurrer nå om dagen.

Dessuten må folk vises tillit og gis ansvar, sier Sanner igjen. Og igjen. Han har en sterk tro på at det virkelig er sånn mennesket virker; at den som blir gitt ansvar også får evne til å ta ansvar.

Det er dette Høyre har til rådighet når venstresidens verktøykasse er tom og reguleringer ikke virker lenger. Det er dette som fyller høyrenestlederens hjerte med håp. Han vil derfor gi lokalsamfunn større valgfrihet og gjøre virkeligheten enklere for bedrifter. Slik skal kaskader av skaperkraft utløses.

For Jan Tore Sanner er det bedre å krysse fingrene på denne måten enn å åpne for mer statlig styring. Det må jo, som han sier, «være noen grenser for politikk».

Hør hele foredraget hos NRK her.