Venstre landsmøte vil ha kutt i sykelønna
FOTO: Heiko Junge / NTB

Helt sjukt fra Venstre

Nei til sykelønn, men ja til bittelitt formueskatt. Legalisering av cannabis er en god ide, mens vin i butikk er dumt. Venstre trives åpenbart godt under sperregrensa.

Det er mange som gleder seg over at oppslutning over sperregrensa nå framstår som en fjern drøm for Norges eldste parti. Men det framstår unektelig som litt pussig at så mange av dem som bidrar til dette, er medlemmer i partiet. Etter Venstres landsmøte, er det enda vanskeligere enn før å forstå hvilke velgergrupper Guri Melbys parti egentlig prøver å nå.

Et forslag som garantert kommer til å stimulere syke mennesker til å gå på jobb, mens en hypersmittsom pandemi fortsatt raser, er hinsides forståelse.

Like etter en pandemi, foreslår altså det som nå er Norges klart minste parti (hvis du ser bort fra «andre») å se på muligheter til å innføre egenandel på sykelønn. Eller kutt i sykelønna, som det vanligvis kalles.

Å foreslå noe sånt, som garantert kommer til å stimulere syke mennesker til å gå på jobb, mens en hypersmittsom pandemi fortsatt raser, er hinsides forståelse. En ting er at man støter fra seg de mange som vil tape på en slik ordning. Men vi andre blir skremt vi også. Korona-mutantene popper opp overalt, og kommer til å gjøre det i overskuelig framtid. Da trenger vi at syke folk holder seg for seg selv. Det ønsker åpenbart ikke Venstre.

Hvis man tar med i beregningen at partiet nå nesten utelukkende har igjen velgere i byene, framstår forslaget enda mer uforståelig. Hvis det er noen som vet at det å holde smitten lav, fordrer at syke folk holder seg hjemme – og hva som er prisen alle må betale når det ikke skjer – så er det de som bor i større byer.

Korona-mutantene popper opp overalt, og kommer til å gjøre det i overskuelig framtid. Da trenger vi at syke folk holder seg for seg selv.

At kutt i sykelønn er en åpenbar omfordeling fra dem som har minst, til dem som har mest, interesserer åpenbart ikke Venstres tillitsvalgte. Egenandel på sykelønn er nemlig ikke for alle. De mest ressurssterke slipper selvsagt å betale for dette. For alle som har mulighet til å velge hjemmekontor, er kutt i sykelønnen først og fremst en teoretisk øvelse. Er det noe vi vet nå, så er det at det aller meste av jobbene våre kan gjøres hjemmefra.

De fleste med kontorjobb kunne karre seg syke på jobb før pandemien, også. Pulten din er relativt tilgivende hvis du ikke er helt frisk, og det er utrolig hvor mye dårlig form du kan skjult bak en PC-skjerm. Men nå er sjansen for at du blir tvunget til å ta ut sykemelding hvis du ikke ønsker det fordi du kan tape penger, helt minimal. Nå som alle møter kan være digitale, vil korttidssykemeldinger knapt være nødvendig for oss med kontorjobb. Det er bare å si at «jovisst er jeg frisk nok til å jobbe, men jeg er redd for å smitte andre, så jeg tar det hjemmefra». Og vipps forsvant den sykedagen.

Egenandel på sykelønn er ikke for alle.

Slik er det ikke for dem som har en jobb de faktisk må gå til. Der tilstedeværelse er det samme som å gjøre jobben. Det er veldig mange slike jobber, men de er tydeligvis dårlig representert på Venstres landsmøte. Alle som faktisk må fysisk på jobb, vil trolig oppleve det helt motsatte av alle oss andre i årene som kommer: Åpningen for å gå halvsyk på jobb er i praksis borte. Snufsende lærere, servitører eller butikkmedarbeidere er neppe et syn vi kommer til å tolerere i nær framtid. Så da må de være hjemme, og ta regninga for det. Hilsen Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

At dette i stor grad vil ramme dem som har båret samfunnet vårt på stadig slitnere rygger det siste året, og sørget for at alle vi andre har fått det vi trenger, mens de selv har tatt smitterisiko dag inn og dag ut, og nå skal straffes økonomisk hvis Venstre får det som de vil – hva skal man si om det egentlig? Det skjer meg ikke så ofte, men jeg mangler ord.

At kutt i sykelønn i stor grad vil ramme ansatte i lavtlønnsyrker, som er de som har tapt klart mest på pandemien i utgangspunktet, gjør ikke forslaget mer forståelig. Det hjelper lite da, at Venstre vil beholde «en moderat formueskatt». Det nytter ikke å omfordele med den ene hånda, når du øker forskjellene med den andre. Sykdom er, som kjent, også ganske urettferdig fordelt. Har du lav lønn og liten utdanning, er sjansen for å du er mer og oftere syk, større. Og kutt i sykelønn rammer desto hardere.

Det nytter ikke å omfordele med den ene hånda, når du øker forskjellene med den andre

Rent taktisk sett er det også vanskelig å se hvem det er Venstre sikter på med denne kombinasjonen av vedtak. De som ønsker formueskatt og er mot kutt i sykelønna, vil trolig i stor grad være de samme velgerne. Akkurat som de som er for kutt i sykelønna og mot formueskatt er en gruppe. Med sine vedtak skyver Venstre alle unna.

Det er heller ikke helt enkelt for en utenforstående å forstå hvorfor Venstre mener at cannabis bør legaliseres (skjønt ikke selges i butikk akkurat nå, av litt uforståelige grunner), mens salg av vin i butikk er helt uaktuelt. Det kan godt hende det finnes enkeltvelgere som mener det ene, og ikke det andre, men jeg skulle gjerne sett en valgforsker forklare hvilke grupper dette eventuelt dreier seg om.

Veldig mange velgere hadde forlatt Venstre i god tid før årets landsmøte, og valget av Guri Melby har ikke gitt noen positiv effekt for partiet, som sliter nede på 2-tallet på snittet av meningsmålingene. Politikken de vedtok denne helgen blir neppe noe nytt løft.