Lærebokeksempel på sosial dumping

Triksing med selskapsstruktur og diskriminering av fagorganiserte på Sund laksepakkeri uthuler det organiserte arbeidslivet.

Mandag 20. mai startet rettssaken i Bergen tingrett, hvor 62 tidligere ansatte ved Sund laksepakkeri går til sak mot bedriften. De tidligere ansatte mener seg diskriminert fordi de er fagorganiserte. De ansatte bør vinne frem. Saken er et lærebokeksempel på sosial dumping.

Fram til 2013 het Sund laksepakkeri Sekkingstad AS. I selskapet jobbet det både polske og norske arbeidstakere. De norske fikk 170 kroner i timen i lønn. Polakkene fikk 90 kroner i timen, og var ansatt på korte kontrakter fra bemanningsbyrå.

I 2013 trådte EUs vikarbyrådirektiv i kraft som lov i Norge. Direktivet skulle sikre gjestearbeidere norske lønns- og arbeidsvilkår. Sekkingstad AS fant imidlertid et smutthull i dette direktivet: Virksomheten ved fabrikken ble overført til polske Norse Production. Fordi vi i Norge (med god grunn) ikke har vedtatt minstelønnssatser i lovs form, og siden det ikke er allmenngjorte tariffavtaler i næringsmiddelindustrien, gjelder minstelønnen i landet selskapet hører til. Den polske minstelønnssatsen er 2900 kroner i måneden.

De polske ansatte fikk høyere lønn enn polsk minstelønn, men mistet blant annet 30000 kroner i skifttillegg. Våren 2017 svarte halvparten av de ansatte i virksomheten med å melde seg inn i LO-forbundet NNN, og gikk høsten 2017 i streik for å få tariffavtale.

Da streiken til slutt førte fram, og de ansatte sendte krav til ledelsen om å få etterbetalt overtidsbetaling, slo Norse Production seg konkurs. Noen dager senere kjøpte tre mellomledere i Norse Production opp igjen selskapet, og startet opp samme virksomhet med samme kunder i samme lokaler under nytt navn: Sund laksepakkeri.

Det er avgjørende for norsk arbeidsliv at vi baserer oss på prinsippet om norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge.

50 av de 120 ansatte i Norse Production ble ansatt i Sund laksepakkeri. Tilfeldigvis var ingen av disse blant de streikende medlemmene i fagforeningen NNN. Der står stridens kjerne i saken som starter i Bergen tingrett. NNN-medlemmene mener seg diskriminert etter arbeidsmiljølovens bestemmelse mot diskriminering på grunnlag av fagforeningsmedlemskap. Sund laksepakkeri mener på sin side at NNN-medlemmene systematisk er mindre egnet til å gjøre en god jobb ved laksepakkeriet enn de uorganiserte ansatte. Sund laksepakkeri har en dårlig sak.

Det er avgjørende for norsk arbeidsliv at vi baserer oss på prinsippet om norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Det skal sikre at lønningene ikke presses nedover, til fordel for selskapenes eiere, når arbeidsinnvandrere kommer til Norge. Og det er avgjørende for norsk arbeidsliv at vi har sterke fagforeninger og et organisert arbeidsliv hvor fagorganiserte ikke presses ut, slik de tilsynelatende har på Sund laksepakkeri. Den norske modellen, som kombinerer høy tillit, høy økonomisk vekst og små økonomiske forskjeller, blir uthulet om amerikaniseringen brer om seg. Vi heier på de NNN-organiserte.

nyhetsbrevet