FOTO: Aurelien Guichard/Flickr cc

Moralsk svindel?

Økonomer, jurister og bankfolk som svindler oss for milliarder av skattekroner, mener oppsiktsvekkende nok at de handler moralsk riktig.

Forrige uke meldte SVT at en avansert, internasjonalt organisert skattesvindel fra 2006 til 2014 har kostet Sverige 14 milliarder kroner. Andre land rapporterer om tilsvarende summer – til sammen snakker vi om svimlende 410 milliarder europeiske skattekroner. Bakmennene var en gruppe økonomer, jurister og bankfolk – som oppsiktsvekkende nok mente at de handlet moralsk riktig.

Ifølge den danske dokumentaren «Mennene som plyndret Europa», vist på NRK nylig, skyldes det at mange av dem var svorne tilhengere av den russisk-amerikanske forfatteren og filosofen Ayn Rand. For dem er skatt nemlig tyveri, og velferdsstaten er de middelmådiges maktmiddel for å holde geniene blant oss nede. Dermed er det moralsk forsvarlig å gjøre alt som kan svekke den.

Rand og hennes tankegods er nok ukjent for de fleste. Men hennes menneskesyn har hatt sterk innflytelse på ledende politikere på høyresiden.

Når disse tankene ble trukket ut til sin ytterste konsekvens, endte Rand opp med ganske ekstreme synspunkter.

Her i landet sitter mange av hennes beundrere i regjeringen, og styrer paradoksalt nok finansdepartementet. Og slagordet om at «skatt er tyveri» brukes fortsatt av Fremskrittspartiets Ungdom.

I boka «Homo Solidaricus» ser undertegnede og Ingvar Skjerve blant annet nærmere på hennes tanker om at den rene egoisme både er, og bør, være den viktigste drivkraften for mennesket.

Når mange på sentrum-venstresiden snakker om at man ikke deler Frps menneskesyn, er det blant annet dette det handler om. Det er nesten umulig å finne en Fremskrittspartipolitiker som ikke har uttalt seg i sterkt rosende ordelag om Ayn Rand. Det gikk bare fem minutter før Siv Jensen i 2013 trakk fram Rand i sitt foredrag i Litteraturhusets serie Under en høyere himmel, der de ulike partiene presenterte sin ideologi før siste stortingsvalg. Hun var den første personen som ble nevnt som inspirasjonskilde. Carl I. Hagen har for øvrig mottatt en pris fra tenketanken Ayn Rand Society for sitt virke.

Siv Jensen har altså Ayn Rand som favorittforfatter. Det samme har Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde. Som stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen sier om hennes bok “De som beveger verden”: «Denne boka er blitt en bibel for flere i Frp». Tidligere leder i Oslo Frp-Aina Stenersen, stilte til valg med slagordet «kall meg gjerne Oslos egen Ayn Rand».

Robert Reich, som var arbeidsminister under Bill Clinton, peker på Ayn Rand som “den intellektuelle gudmoren” for moderne, amerikansk konservatisme. President Donald Trump har uttalt at Rand er hans favorittforfatter, og at han identifiserer seg med helten i “Kildens utspring”. Ayn Rand samlet sine tanker i “objektivismen” – en idelære som setter det egoistiske, rasjonelle individ som verdens sentrum, og som retter seg mot all form for kollektivisme og altruisme.

Når disse tankene ble trukket ut til sin ytterste konsekvens, endte Rand opp med ganske ekstreme synspunkter.

Da ender man opp som ideologisk motivert skattesnyter.

Om Medicare – USAs gratis helseforsikring for pensjonister – uttalte hun for eksempel at “Det er ingen moralsk forskjell på dette systemet og en som raner en bank og dreper vaktene der for å skaffe seg en villa, en yacht og champagne. (…) Bortsett fra at det er flere ofre som rammes for å finansiere Medicare.” Hun var også sterkt mot at samfunnet skulle bruke penger på skolegang for funksjonshemmede barn.

I USA leses bøkene Rand skrev som politiske manifest, som de mest ytterliggående høyrekreftene sverger til, og omtales av US Library of Congress «som de mest innflytelsesrike bøkene i USA etter Bibelen». Men som eksemplet med de skattesvindlende bankfolkene viser – den rene egoisme er et dårlig grunnlag å bygge et samfunn på. Som hun pleide å si – egoisme er en dyd! Da ender man opp som ideologisk motivert skattesnyter.

(Teksten ble først publisert i Klassekampens papirutgave 26. november 2018. Boka Homo Solidaricus utkommer på Res Publica forlag, som tilhører samme selskap som Agenda Magasin. Les mer her.)