FOTO: ANB arkiv

Tannlegebesøk er for dyrt

Dyre tannlegetjenester er et sort hull i den norske velferdsstaten. Arbeiderpartiets forslag om halv pris på tannlege for alle under 25 er en god idé.

De nordiske velferdsstatene er verdens beste. Vi som bor i Norge benytter oss av velferdsordninger gjennom livet alle sammen. Vi får dekket utdanning, vi får hjelp når vi får barn, og vi har gode pensjonsordninger når vi blir gamle.

Men det er noen områder det kan virke som om politikerne har glemt, når velferdsstaten har blitt bygget opp. Ett av de områdene er tannhelsetjenesten. Hvorfor skal det være så dyrt å få sykdommer i munnen, mens sykdommer ellers i kroppen blir dekket av det offentlige? Tennene er en del av kroppen.

Det er to gode grunner til at tannhelse i større grad bør finansieres av det offentlige. Den første grunnen er at vi alle får færre bekymringer om vi er forsikret mot plutselige, store utgifter. Det gir mer frihet. Og på helsespørsmål – som tannhelse – er det offentlige en mer effektiv forsikringstilbyder enn et privat selskap, som typisk vil selge flere forsikringer til de som trenger det minst enn de som trenger det mest. Finansierer vi kollektive forsikringsordninger gjennom skatt, betaler vi etter evne og får etter behov. Det har mye å si på plutselige tannhelseutgifter til mange tusen.

Blant arbeidsledige oppgir 1 av 4 et udekket behov for tannlege.

Den andre årsaken til at tannhelsetjenesten i større grad bør finansieres av det offentlige, er at både tannhelse og bruk av tannhelsetjenester er sosialt skjevt fordelt. Blant dem som har en inntekt under 200.000 og er over 45 år, oppgir 1 av 5 at de har dårlig tannhelse. Blant arbeidsledige oppgir 1 av 4 et udekket behov for tannlege. En EU-undersøkelse viser at økonomi var avgjørende for 56 % av dem som valgte å ikke gå til tannlegen. Til sammenligning oppgav 13 % tannlegeskrekk som årsak.

Å ikke ha råd til å gå til tannlegen får konsekvenser for folk. Til podcasten Rørsla forteller Ramona Olaussen at hun i perioder har hatt mest lyst til at tennene bare skulle falle rett i vasken.

– Det å åpne munnen og se tilstanden, og å vite at du ikke får gjort noe med det … Du har ikke råd til å fikse det. Det er rett og slett ubeskrivelig, forteller hun.

En bedre utbygd offentlig forsikringsordning på tannhelseområdet fjerner bekymringer og gir mer frihet for flere, og det utjevner sosiale forskjeller.

Denne uken vedtas statsbudsjettet i Stortinget. Arbeiderpartiet har fremmet forslag til budsjettet om halv pris på tannlege for de mellom 18 og 25 år. De under 18 år har allerede gratis tannlege. Ap-forslaget er fornuftig. En bedre utbygd offentlig forsikringsordning på tannhelseområdet fjerner bekymringer og gir mer frihet for flere, og det utjevner sosiale forskjeller.

nyhetsbrevet