Agenda Magasin

Få av oss som lever i Norge i dag har opplevd krig, men landet vårt har opplevd terror. Stadig flere har også fått merke mer ekstremvær og mange har fått eiendom og livsgrunnlag ødelagt av ras, brann, tørke og orkan. Korona-viruset har sendt hele samfunnet inn i en krise for liv og helse – og økonomi.

Vi kan ikke gå rundt og tenke på alt som kan gå galt hele tiden. Derfor er myndighetenes mest grunnleggende oppgave å kjenne til, forebygge og være klare for kriser. Men er de det? Denne våren skriver kloke folk om beredskap i Agenda Magasin. Vi har invitert forskere, politikere, tillitsvalgte, frivillige og personer som jobber med beredskap ute i felt til å bidra. Spørsmålet vi vil ha svar på er: Hva er utfordringene med norsk beredskap i dag og hvilke tiltak trengs?

Les innlegg fra serien her: