FOTO: Aaron Burden / Unsplash

De 10 mest leste sakene i 2022

NATO, skolepolitikk og likestilling var noen av temaene som engasjerte leserne våre i 2022.

1. Nato er ikke fienden

I disse dager er det mange motstandere av norsk NATO-medlemskap som bør ta seg en tenkepause, skrev MDG-politiker Eivind Trædal et par dager etter at Russland invaderte Ukraina. Det ble årets mest leste sak i Agenda Magasin.

Les hele saken her.

 

2. Fuck de hjemløse

Død hjemløs mann i Paris vekker ikke oppsikt. Inntil det viste seg at han ikke var hjemløs, skrev Agenda Magasin-redaktør Stian Bromark.

Les hele saken her.

 

3. Det ugyldige omsorgsdilemmaet

Kan skolefravær i noen tilfeller være til barnets beste? spurte stipendiat Maiken Marie Jordal.

Les hele saken her.

 

4. Eg gremmes!

Støre-regjeringa er truleg den regjeringa i Europa som har gjort mest for å verne hushalda mot dei skyhøge energiprisane. Like fullt flyt kommentarspaltene over av politikarforakt og hat for at regjeringa gjer for lite og handlar for seint, og for å gjere det norske folk til sosialklientar, skrev forfatter Jon Naustdalslid.

Les saken her.

 

5. Skolerevolusjon – nå!

Jeg roper: Nok med systemer som krever diagnostisering og «spesialundervisning» av små ulikheter. Nok med å klemme barn inn i den samme trange boksen. Nok med å peke finger på foreldre og lærere når barn ikke makter skolehverdagen, skrev Maiken Marie Jordal.

Les saken her.

 

6. Blindet av ideologi?

Noen ganger ser man ikke kvinnen for bare den normative mannen, skrev spaltist Linn Stalsberg i dette innlegget, som var en del av vår serie “Usynlige kvinner”.

Les saken her.

 

7. Kan snørydding være kjønnsdiskriminerende?

Tilgjengelig forskning avdekker en favorisering av typisk mannlige forflytningsmønstre, skrev forfatter Caroline Criado Perez i dette utdraget fra boka Usynlige kvinner. Hvordan mangel på data skaper en verden for menn.

Les saken her.

 

8. Til deg som ikke gikk i 8. mars-tog

Dette er til deg som ikke gikk i tog. Ikke fordi du ikke ville, men fordi du ikke kunne, skrev Agenda Magasin-kommentator Helle Cecilie Palmer dagen etter kvinnedagen.

Les saken her.

 

9. Vi menn

Mindre enn en måned etter 8. mars, er det ingen grunn til å slenge seg på sofaen og føle at jobben er gjort, skrev Lasse Jangås.

Les saken her.

 

10. Tverrfaglege bekymringar om bruk av «kjønnsidentitet»

At kjønnsdysfori blant unge aukar så kraftig i dag, må sjåast i samanheng med at begrep som kjønnsidentitet har fått uvitskapleg og total tyding. Komplekse årsakssamanhengar blir tilslørte, skrev Marit Johanne Bruset og hennes medskribenter.

Les saken her.