Podcast: Derfor skal du lese Hallvard Notaker

Angrepet mot regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli 2011 skar en flenge i tida, men som så ofte med svært dramatiske hendelser, klarte vi ikke å overskue eller ta inn over oss konsekvensene av det ufattelig brutale som skjedde – for de som ble rammet og samfunnet ellers.

Først nå – ti år senere – kan vi se på hendelsen med historikerens blikk, og nærme oss en dypere forståelse av terrorens ringvirkninger og hvor vi egentlig står i kampen mot høyreekstremisme i dag.

Hallvard Notaker har med boka Arbeiderpartiet og 22. juli levert en presis analyse av hva angrepet har betydd for partiet og bevegelsen som ble direkte rammet. Han mener at et etterlengtet oppgjør med tankegangen som inspirerte gjerningsmannen ble underordnet behovet for å stå sammen i sorgen og se terroren som et anslag mot hele det norske demokratiet. Bomben og massakren på forsvarsløs ungdom ble dermed forstått som én manns angrep mot oss alle, snarere enn som et ideologisk angrep mot en bestemt bevegelse og ideen om et mer mangfoldig Norge.

I studio denne gangen kommer Kamzy Gunaratnam. Hun er varaordfører i Oslo, kandidat for Arbeiderpartiet før høstens stortingsvalg, selv forfatter og dessuten overlevende fra Utøya. Når Notaker skriver at Arbeiderpartiet ble dratt mellom hensynet til nasjonen og et ønske om et skarpere oppgjør med dem som skapte grobunn for ekstremismen, har han nok helt rett, mener hun.

Podcasten har nå også en egen facebook-side, der du kan legge igjen ris, ros og tips til bøker eller gjester: https://www.facebook.com/DerforSkalDuLese